„Radnice nepřenechává byty třetím osobám. K jejich prodeji přistupujeme v domech, kde již došlo k privatizaci bytového fondu a není důvod, aby si město ponechávalo v založeném společenství vlastníků svůj podíl,“ uvedl místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel. 

Pokud se ale některý městský byt uvolní, přistupuje radnice k jeho prodeji obálkovou metodou. Právě tato metoda byla již několikrát na zastupitelstvu kritizována. Také na tom prosincovém zastupitel Rostislav Hefka vyslovil podezření na spekulaci s byty. Za příklad uvedl nedávný prodej bytové jednotky v Havlíčkově ulici, kde první a druhou nejvyšší nabídku předložili uchazeči, kteří jsou v blízkém příbuzenském vztahu. Vítěz následně od koupě ustoupil, a tak se do hry dostala druhá nejvyšší nabídka – rozdíl představoval 70 tisíc korun. 

Rostislav Hefka prosazoval opakovaně systém, při kterém by uchazeči skládali kauce. S tím ale většina zastupitelů a členové rady nesouhlasí. „Myslíme si, že je to složitější a velmi zatěžující proces - jak pro žadatele, který by si musel založit svůj účet, tak pro naši účtárnu. Finanční prostředky by musely být administrovány, kauce by se následně vracely, vznikaly by tím pro nás vícenáklady a možná některé zájemce o byt by tento systém odrazoval. Navíc k obálkové metodě po privatizaci přistupujeme již málokdy,“ argumentoval místostarosta.

„Radní se rozhodli pro jednodušší způsob, který podporuje i náš právní zástupce. Samostatné nabídky nemohou dát manželé, což dodržujeme. V nových pravidlech jsme si vyhradili právo, že do rozhodnutí zastupitelstva výběrové řízení rada města může kdykoliv zrušit, a to z jakéhokoliv důvodu. Člověk někdy nedokáže domyslet, jaké takzvaná lidová tvořivost přinese nápady. Kdybychom měli jakoukoliv pochybnost o způsobu soutěže nebo o výhodnosti respektive nevýhodnosti prodeje bytu, tak bychom zasáhli. Ve zmiňovaném případě jsme tak neučinili, protože se byt nachází v pátém patře bez výtahu a nemá příliš vysokou tržní hodnotu,“ zareagoval místostarosta Hölzel. 

Marie Břeňová