„Jedná se o nepříliš rozsáhlý materiál, který by se měl rozvinout do strategičtějšího materiálu prevence. Ten by se této problematice měl věnovat až do konce volebního období,“ řekl sedlčanský starosta Miroslav Hölzel. Město nedávno přijalo na pozici manažera prevence kriminality Ludmilu Farovou, která byla jako civilní zaměstnanec zařazena pod městskou policii.

Sedlčany také žádaly Středočeský kraj o dotaci na rozvoj prevence kriminality, ale jejich žádosti byly zamítnuty. „V současné době také zpracováváme bezpečnostní analýzu města, která bude vycházet ze statistik Policie ČR, městské policie a dalších organizací, jako je například spolek Magdaléna a podobně,“ uvedl Miroslav Hölzel.

Kvůli pandemii ale město muselo zrušit besedy a ukázkové akce na téma bezpečnost. K těm se chce vrátit na podzim, i v příštím roce, kdy znovu zkusí štěstí s žádostí o dotaci jak na Středočeském kraji, tak i na ministerstvu vnitra.