Nový park vznikl současně s novou budovou modlitebny Církve Adventistů sedmého dne, kterou nechal v Sedlčanech postavit  spolek Maranatha, jehož zakladatelem je developer a filantrop Radim Passer. „Nechali jsme nacenit opravu této zdi, která je v majetku města, její vyspárování, omítnutí a výměnu oplocení a vše vyjde na stopadesát tisíc korun,“ řekl sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.

Samotný park čekají také ještě některé stavební úpravy. Jakmile počasí dovolí, bude se stavět přístupová cesta z mlatového povrchu k pískovišti. „Doplní se tam odpadkové koše na psí exkrementy a musí se zprovoznit umělé zavlažovaní,“ dodal Hölzel s tím, že k samotnému předání nového parku městu a jeho obyvatelům byl mělo dojít letos v dubnu.