Jak se dařilo v minulém roce splnit všechny investiční záměry obce? 

V plném rozsahu podle schváleného rozpočtu na rok  2012 a jmenovitého seznamu investičních akcí, oprav a rekonstrukcí.

Jaký je stanovený finanční rozpočet obce pro letošní rok?
Rozpočet na  tento rok je ve stadiu dokončení, konečné údaje příjmů a výdajů budou předloženy Radě města 6. února a Zastupitelstvu města 25. února.

Jaké jsou pro tento rok naplánované investice? 

Mezi hlavní investice patří výstavba nové provozní budovy Sboru dobrovolných hasičů.

Odrazí se v rozpočtu nějakou měrou zvýšení daně z přidané hodnoty?
Ne zásadně, již v loňském roce jsme zatěžovali rozpočet 20 procenty daně z přidané hodnoty.


Co služby pro občany jako vodné, topení, svoz a likvidace odpadu?Promítne se zvýšení daně z přidané hodnoty i do těchto cen a pakliže ano, o kolik?
Služby pro občany daň z přidané hodnoty proti loňskému roku zásadně neovlivní, ale především nárůst energií, pohonných hmot a podobně.

Jaká je současná výše těchto poplatků?
Vodné bylo schváleno zastupitelstvem pro tento rok  ve výši 28,64 korun za metr krychlový a stočné 29,11 korun za kubík s 15 procenty DPH. Cena odvozu odpadů se navýšila u týdenního svozu popelnice o objemu 110 litrů o 100 korun, to jest na 2300 korun za rok.

Další rozhovory se starosty o rozpočtu a investicích pro tento rok zveřejníme v následujících vydáních.

Kateřina Chourová