Radnice chce sjednotit od příštího roku správu všech městských sportovních zařízení a areálů pod jednu městskou organizaci. Pomoci jí v tom má právě vznikající organizace, která ponese název Sportovní areály Sedlčany. „Odpadne tak poněkud nepřehledná situace, která je nyní, kdy každý sportovní areál patřící městu spravuje někdo jiný,“ vysvětlil sedlčanský místostarosta Miroslav Hölzel. Podle sedlčanské radnice by se totiž o majetek města mělo starat samo město a ne někdo jiný, jako například TJ Tatran.

V nově vzniklé organizaci by měli najít práci současní správci sportovišť i ubytovny u fotbalového stadionu, protože město počítá s využitím jejich zkušeností. Placeni budou podle tabulek stejně jako nový ředitel této organizace, kterého radnice v případě jejího vzniku jmenuje. „My samozřejmě počítáme s tím, že současní správci, ať už ti, kteří teď pracují pro město, ale i ti, kteří pracují pro TJ Tatran, dostanou možnost přejít do nové příspěvkové organizace města Sportovní areály Sedlčany. Rozhodně ale současní správci, pokud přejdou do této organizace, nebudou finančně tratit. Spíš naopak,“ dodává Miroslav Hölzel.

Václav Čermák