Od září mohou studenti sedlčanského Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické využívat novou tělocvičnu. Již je v provozu, ale slavnostně otevřena bude ve středu 12. září. Nejen o této slavnosti jsme si povídali s Martinem Kupkou, mluvčím Středočeského kraje. Právě kraj tuto stavbu kompletně financoval.

Kdy stavba tělocvičny začala?

Středočeský kraj předal staveniště dodavateli stavby na začátku dubna 2006.

Nastaly při stavbě nějaké komplikace?

Na samém začátku se musela stavební firma vypořádat se zvýšenou hladinou spodní vody, na tomto místě byl dříve podle pamětníků rybník. Po vytrvalých deštích bylo nutné vodu odčerpávat, aby při betonování základové desky nedošlo k technologickým problémům.

Kolik tělocvična stála?

Celkové náklady na výstavbu tělocvičny představují přesně 62 141 663 korun. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších investic Středočeského kraje v posledních letech.

Byla kolaudace bez problémů?

V polovině srpna bylo vydáno Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu s termínem do konce letošního roku. Kolaudační rozhodnutí s povolením trvalého užívání stavby bude vydáno po předložení souhlasného stanoviska Krajské hygienické stanice.

Kdo se otevření tělocvičny zúčastní?

Slavnostní otevření tělocvičny se uskuteční za přítomnosti hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla od 16 hodin. Slavnostního aktu se dále zúčastní náměstkyně hejtmana pro oblast školství Dagmar Nohýnková, radní pro oblast investic Jaroslav Král, starosta města Sedlčany Jiří Burian, ředitel gymnázia Zdeněk Šimeček a další představitelé regionální i krajské samosprávy. Před samotným otevřením proběhne v nové tělocvičně veřejný florbalový turnaj o Pohár hejtmana Středočeského kraje.