Mariánskou ulici zřejmě prolijí hasiči barevnou vodou
Příbramský starosta Jindřich Vařeka.Příbram – Obyvatelé Mariánské ulice trápí už řadu měsíců poškození domů, které podle nich vzniklo následkem opravy ulice. Problémem se zabývali i příbramští radní, kteří si nechali zhotovit několik posudků.

„Máme dvě zprávy. První zpráva říká, že dokumentace byla vyhotovena v souladu s normami a že je tedy v pořádku. Druhá dokumentace říká, že až na jistá drobná pochybení byly práce provedeny v souladu s dokumentací," sdělil starosta Jindřich Vařeka.

Hasiči také prolili ulici vodou, aby zjistili, kudy se voda dostává pod vozovku.

„Vzhledem k tomu, že začalo pršet, tak byla dle mého názoru zkouška znehodnocena. Za sebe proto navrhuji, abychom provedli ještě zkoušku s barvenou vodou, " uzavřel starosta. 

Zařízení pro lidi bez přístřeší vyjde město na čtyři miliony
Ilustrační fotoPříbram – Lidé bez přístřeší už tuto zimu na ulici nezůstanou. Útočiště jim poskytne právě budované nízkoprahové centrum. To alespoň slibují příbramští radní. 

„Nyní se dokončuje projektová dokumentace na kontejnerové bydlení. Výstavba bude rozdělena na etapy, přičemž v té první by to mělo být zhruba dvanáct buněk. V první etapě bychom měli investovat zhruba čtyři miliony korun. Nenašli jsme levnější způsob, jak naplnit literu zákona a akceptovat, že jsme jako město povinni pomoci lidem bez přístřeší," sdělil Příbramskému deníku starosta Jindřich Vařeka.

Zatím by veškeré náklady měly jít výhradně z městské kasy.

Oprava Hrabákovy ulice by měla skončit zhruba v říjnu
Rozkopaná Hrabákova ulice v Příbrami u průmyslovky.Příbram – Letošní opravy příbramských ulic přidělaly vrásky nejen řidičů, ale i radním. Během oprav radní zjistili, že bude nutné vyměnit například i kanalizace a stavba se tak prodraží.

Zemina, která se při výměně kanalizace v Hrabákově ulici vyndala, je podle radních jílovitého charakteru a tudíž ji není možné zhutnit. Proto musela být nahrazena vhodnější zeminou.

„Stojí nás to velké peníze, se kterými jsme nepočítali, ale uděláme všechno proto, aby se do ulice už zasahovat nemuselo. Dodatek ohledně výměny kanalizace činí zhruba 4,5 milionu korun. Co se týče vlastního navýšení, tak to je z důvodu zeminy 576 tisíc" uzavřel Vařeka.

Radní předpokládají, že oprava Hrabákovy ulice včetně náměstí by mohla skončit v říjnu.

Obyvatelé jsou proti odtěžení odvalu, bude o tom veřejná diskuze
Ilustrační fotoPříbram - Příbramská radnice plánuje na základě negativní reakce veřejnosti k chystané těžbě a úpravě kameniva z odvalu šachty č. 15 veřejnou diskuzi s dotčenými obcemi a částí města Příbram. 

Těžba je plánována na dobu 20 let. Za toto období se odval sníží z 64 m na 31 m. To znamená, že tento nepřirozený prvek v krajině dále zůstane a místní obyvatelé budou minimálně po dobu 20 let vystaveni hluku, prachu, uvolněným radionuklidům a jiným škodlivinám. K úplné odtěžbě by při maximální těžbě došlo za 51 let, při průměrné těžbě asi za 80 let, což je pro obyvatele dotčených obcí a město Příbram neakceptovatelné.