V pondělí se dozvěděli, že od září šéfuje centru sociálních a zdravotních služeb v Příbrami Jitka Šperková. Dušan Strakula, který se na formování centra od jara podílel, nyní v centru pracuje na pozici manažera kvality a řízení služeb.

Dušan Strakula. „Dušana Strakulu jsem se rozhodla zaměstnat v Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram na pozici Manažera kvality a řízení služeb, což je zcela v mé kompetenci. Toto rozhodnutí jsem učinila na základě několika osobních pohovorů s ním," zdůvodnila výběr Jitka Šperková.

Před formováním centra Dušan Strakula nikdy ve zdravotnické a sociální sféře nepůsobil. Uvedl ale, že má za sebou 17 let praxe z managementu v oblasti telekomunikací.

Tehdejší zvolení Strakuly kritizovala opozice. Podle zastupitele Josefa Řiháka se jedná o odměnu za práci, kterou Strakula odvedl v komunálních volbách pro vítězné hnutí ANO.

V úterý si čtenáři přečetli,že oprava Svaté Hory v Příbrami by měla skončit ještě letos. Odborníci nyní pracují v basilice na technických instalacích. Po dobu rekonstrukce se proto mše svaté konají v kapli v exercičním domě vedle baziliky. Ve dvoře ambitů se připravují podklady pro dlažbu a v budově proboštství instalují technici rozvody.

Svatá Hora v Příbrami. Nově rekonstruované prostory budou využity pro duchovní činnost, stálou výstavní expozici, budou uzpůsobeny pro pořádání krátkodobých tematicky zaměřených expozic a výstav.

Archeologové objevili v areálu Svaté Hory pec ze sedmnáctého století. Nález obdobného typu potvrdil Příbramskému deníku správce poutního místa Jan Traxler.

Středeční vydání informovalo o tom, že vášnivé diskuze provázely pondělní jednání příbramských zastupitelů. Zejména téma plánované těžby uranové haldy nedaleko města. Opozice obvinila vedení Příbrami z toho, že tuto kauzu podcenilo.Podle zastupitele za Šanci pro Příbram Petra Kareše si radnice k záměru společnosti Ekototalbau CZ nenechala zpracovat žádný fundovaný posudek a omezila se jen na obecné proklamace. Vedení města výhrady odmítlo, podle něj jde ze strany opozice o politické hry.

Zastupitelé nicméně na návrh opozice uložili starostovi, aby záležitost znovu zařadil na program jednání zastupitelstva spolu s dokumentací, která by řešila dopad případné těžby na životní prostředí.

Pohled na haldy z Žežic, kde se také měří radiace.Ekototalbau CZ chce těžit kamenivo z největší haldy v bývalém uranovém revíru.

Proti plánům na využití hlušiny v areálu šachty číslo 15 se bouří místní lidé, především z Milína, Lešetic či příbramské části Brod. Ekototalbau CZ tvrdí, že těžba by se v okolí odvalu zásadně neprojevila. Poukazuje naopak na to, že se odtěžením haldy sníží radonová zátěž.

Ve čtvrtek si čtenáři přečetli článek o tom, že ve městě má během několika měsíců vzniknout nízkoprahové bydlení a noclehárna. Výběr lokality pro zařízení se ale některým Příbramákům nezamlouvá.

Ilustrační foto.Radní obdrželi petici podepsanou obyvateli, ve které žádají o opětovné projednání místa, kde by nízkoprahové denní centrum s noclehárnou mělo stát.

„Netýká se to pouze nízkoprahového denního centra, ale petice je zaměřená i na nesouhlasné vyjádření obyvatel, aby v této lokalitě bylo umístěno i zázemí technických služeb," sdělila místostarostka Alena Ženíšková.

Petici podepsalo 414 osob, přičemž žádají o přezkoumání výběru lokality pro toto zařízení, které má vzniknout v ulici Československé armády. Radní proto na středu 23. září od 16 hodin svolali besedu s těmito občany. Tématem jednání budou i služby nízkoprahového centra.

V pátečním vydání se Příbramský deník věnoval tématu možného prodávání městského majetku. Příbramští radní zvažují prodej některých městských budov. Jedním z rozhodujících vlivů na budoucnost nemovitostí budou mít výsledky auditů.

Junior klub v Příbrami. „Chceme provést u všech městských budov audit nemovitostí, jak jsou pro nás využitelné a poté koncepčně rozhodnout, co s nimi dál provedeme. Některé budou určené k prodeji, některé budeme pronajímat a některé si necháme," sdělil Příbramskému deníku místostarosta Václav Švenda. Audit se bude týkat klubu Junior.