Technické služby spolu s Odborem životního prostředí vytipovaly další vhodné travní porosty ve dvorech v Ostravské ulici, Petra Bezruče, Aloise Jiráska, v sadu na Svaté Hoře, ve dvoře za Riegrovou ulicí, v parku na nádraží a pod hřištěm na Komenského náměstí.

Řada měst se každoročně potýká s otázkou, zda sekat či nesekat zeleň, a především v jakém rozsahu. V Příbrami je již několik let uplatňován systém, kdy je v některých lokalitách vynecháno několik plánovaných sečí.

„Ponecháním vyššího travního drnu chceme podpořit pestrost porostu a odolnost proti klimatickým výkyvům, zejména při vysokých teplotách. Zároveň chceme přilákat do trávníků různý hmyz a zvýšit tím biodiverzitu našeho města,“ uvádí k nastavenému systému místostarosta Miroslav Peterka.

Výše uvedené lokality budou označeny cedulkami a sekání trávy na nich proběhne pouze dvakrát v průběhu sezony. Okraje pozemků budou posekány tak, aby byla zajištěna viditelnost u komunikací a aby trávník nepřerůstal do chodníků. Na větších pozemcích budou vysekány cestičky pro průchod mezi kvetoucími letničkami.