Na místech první kategorie, mezi které patří Zámeček, Jiráskovy sady, Hornické náměstí, Zátiší, náměstí T.G. Masaryka, u nádraží, svahy na Dvořákově nábřeží a kolem divadla, už sekaly technické služby dvakrát.

„Takzvané II. celoplošné sekání města bude ihned navazovat od čtvrtka, kdy budou poprvé také posečeny satelitní vesnice. Podívejte se prosím do rozpisu a zvažte přeparkování aut v době sekání trávy ve vašem okolí. Přestože jsou zaměstnanci poučeni a své řemeslo ovládají, nejsme schopni stoprocentně vyloučit znečištění karosérií trávou, případně i poškození od odletujících kamínků,“ vyzval čtenáře zástupce příbramských technických služeb Libor Michvocík.

Technické služby Příbram opět nabízejí pomoc obyvatelům s odvozem odložené vlastní posekané trávy na konkrétní místa v blocích v době, kdy bude v oblasti sekáno. Trávu je však nutné odkládat pouze v termínech, kdy se na určených místech bude sekat.

Blok číslo 1

Husova (po Nádražní), U Nádraží, Čs. armády, Březnická, Flusárna, Milínská, Komenského náměstí, Jungmannova, Hradební, Plzeňská, Nad Jatkami, U Nemocnice, Sázky, Slivických bojovníků
Předpokládaný termín 2. sekání: 9. 6. - 17.6.
Místo k odkládání posekané trávy: Osvobození – spodní část
Blok číslo 2

Jungmannova, Mixova, Svatohorská alej, K Mýtu, Na Leštině, Fantova louka, Protifašistických bojovníků, Ke Kocábě, Polní, Novohospodská, U Václava, Koperníkova, Jinecká, Hornické náměstí, Dlouhá, Jungmannova
Předpokládaný termín 1. sekání: 9.6. - 13.6.
Předpokládaný termín 2. sekání: 11.7. - 19.7.
Místo k odkládání posekané trávy: u památníku, Ke Kocábě, Východní náměstí, u svatohorských schodů – Smetanova
Blok číslo 3

Nádražní, Anenská, Hornických učňů, Antonína Dvořáka
Předpokládaný termín 2. sekání: 20.6. – 28.6.
Místo k odkládání posekané trávy: Mariánská ulice (křižovatka s Legionářů), Petra Bezruče (křižovatka s Aloise Jiráska)
Blok číslo 4

část Mariánská, Pod Haldou, Březohorská, Obránců míru, náměstí 17. listopadu, Osvobození, část Eduarda Beneše, Politických vězňů (od křižovatky s Eduarda Beneše po Mariánskou)
Předpokládaný termín 2. sekání: 22.6. -30. 6.
Místo k odkládání posekané trávy: Ve Dvoře
Blok číslo 5

Antonína Dvořáka – kolem kulturáku, Gymnázia, Březnická, Školní (po Čechovskou), Čechovská, Profesora Skupy, Osvobození, část Eduarda Beneše (po křižovatku s Politických vězňů), Politických vězňů po Antonína Dvořáka
Předpokládaný termín 2. sekání: 13. 6. -21. 6.
Místo k odkládání posekané trávy: Legionářů (pod kulturním domem), Seifertova (u archivu)
Blok číslo 6

horní část Mariánská, Pod Haldou, část Žežická (od Politických vězňů), Politických vězňů, Obránců míru, Březohorská, Profesora Pobudy, Na Valdeku, Horymírova, Pod Struhami, část Husova, Prokopská, K Dolu Marie
Předpokládaný termín 2. sekání: 29. 6. - 8. 7.
Místo k odkládání posekané trávy: Pod Haldou (svah), Jarolímkovy sady
Blok číslo 7

Politických vězňů (od náměstí 17. listopadu), Žežická, Generála Kholla, S. K. Neumana, Seifertova, Profesora Skupy
Předpokládaný termín 2. sekání: 20. 6. - 28. 6.
Místo k odkládání posekané trávy: Generála Kholla
Blok číslo 8

Školní (od Čechovské), Žežická (po Generála Kholla), Generála Kholla, Seifertova, Čechovská, horní část Jiráskovy sady
Předpokládaný termín 2. sekání: 29. 6. - 8. 7.
Místo k odkládání posekané trávy: Školní u dět. hřiště, na konci ulice Šikmá, u altánu Jiráskovy sady
Blok číslo 9

Žežická, Zdabořská, Drkolnovská, Nad štolou, Šachetní, K Drkolnovu, Rožmitálská, Profesora Pobudy, Žežická
Předpokládaný termín 2. sekání: 1. 7. - 13. 7.
Místo k odkládání posekané trávy: Sadová, Slunná (u garáží)
Blok číslo 10

Brodská od kruhového objezdu po odbočku k „pečovateláku“, kolem křižáku, kolem hřiště školy až po hasiče, Školní
Předpokládaný termín 2. sekání: 11. 7. - 19. 7.
Místo k odkládání posekané trávy: U Školy (výměníková stanice)