„V průběhu stavby bude docházet k dočasnému přerušování dodávky pitné vody pro odběratele v této ulici. Bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou,“ upozornil starosta Příbrami Josef Řihák. V první etapě stavby, která potrvá přibližně do konce září, bude automobilový provoz v ulici Kapitána Olesinského obousměrně sveden do jednoho jízdního pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením. Při druhé a třetí etapě bude provoz obousměrný a omezen pouze svislým dopravním značením.

„Během stavby nedojde k žádným změnám ve vedení linek hromadné autobusové dopravy. Nepředpokládáme ani žádné časové změny jízdních řádů. Zdržení u semaforů by nemělo přesáhnout ani dvě minuty,“ doplnil starosta.

Na závěr stavby má být kompletně opraven povrch levostranného chodníku ve směru na Prahu v dotčeném úseku. Opravy by měly skončit posledního října.