Program je pestrý a začíná v 9.15 hodin přednáškou RNDr. Martina Langa, ředitele Muzea Středních Brd Strašice na téma Přírodní a kulturní památky. O hodinu později bude mít prostor přednáška Kůže a její využití.

V 10.45 začne hovořit Pavel Čámský ze sdružení Brdy-Res publica o tom, jak ochránit přírodu v Brdech. O vlivu vojenské činnosti na diverzitu a etologii plazů a obojživelníků ve VVP Brdy pohovoří odborník z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Jak se dělá ochrana přírody a krajina na území vojenských újezdů bude před polednem hovořit Bc. Jelínková z ministerstva obrany.

Po společném obědě, tedy od 13 hodin dostane prostor Petr Ježek, předseda Vojenského historického sdružení Brdy a bude přednášet o vojenském využití oblasti, tedy Středních Brd. Poté se další přednášky budou týkat ochrany přírody a myslivosti. Účastníci se dozvědí novinky v oblasti fotopastí nebo od Karla Plaňanského si vyslechnou zajímavosti o myslivosti v brdských lesích. Program může být doplněn o další zajímavé příspěvky. Časový harmonogram může být měněn v závislosti na potřebách přednášejících.