Také senátor a sedlčanský starosta Jiří Burian se netají tím, že není spokojen s celým zněním nového školského zákona.

„Novela by měla platit v roce 2020. Zdánlivě je to ještě dlouhá doba, ale jak víme, čas plyne jak voda," poznamenal. Připomněl, že jde o legislativu, která se bezprostředně dotkne života obcí. „Předkládala jej ministryně školství Kateřina Valachová," připomněl Burian, který byl na ústavně-právním výboru Senátu zpravodajem tohoto zákona – což zjednodušeně řečeno znamená, že byl pověřen, aby předložil rozbor zákona s připomínkami.
„Zaměřil jsem se na oblast mateřských školek a dětí v předškolním věku a měl jsem dva pozměňovací návrhy," podotkl.

Jiří Burian měl výhrady k státem zaručenému přijímání dětí do mateřských škol od dvou let. Druhá jeho námitka se týkala stanovení spádových obvodů pro příjem žádostí do mateřských škol. „Přijímání dětí do dvou let byl vždy v režimu jeslí, kde péči zajišťoval na rozdíl od mateřských škol zdravotnický personál. Neumím si představit, jak se budou míchat dvouletá děcka například s těmi pětiletými," upozornil. Vznesl také dotaz, kde vzít finanční prostředky na stavbu nových školek. „Připomínku jsem konkretizoval na podmínky Sedlčan, které mají celkem ve třech budovách 300 míst ve školce. Z toho byla udělena dvou dětem mladších tří let výjimka a do školky dochází z důvodu, aby maminka neztratila zaměstnání. Děti v tomto věku vyžadují ale složitější péči. Další věc je, že děti se rok připravovaly ve školce na vstup do základní školy. Ve školkách se toho dost naučily, zvykaly si na kolektiv. Zákon říká, že rozhodnutí je na rodičích, že se mohou předškoláci připravovat doma nebo jinde, ale za paradox považuji, že přezkoušením dítěte je pak pověřen před vstupem do školy ředitel mateřské školky."

Ke stanovení spádových obvodů měl senátor Burian další výhrady. „Pokud zákon vyjde v původním změní, znamenalo by to, že bychom měli stanovit obvody nejen v našem správním území, ale v celé oblasti. Tak by se na nás mohly obracet s žádostí o přijetí všechny okolní obce, které školky nemají. A jsme zase u kapacity a u financí nejen investičních, ale i provozních. A ty hradí zřizovatel, v našem případě město Sedlčany. Na tomto konkrétním případu jsem položil ještě jednu otázku: Jak mám odhadnout demografický vývoj v roce 2020?"

Senátor pak na příkladech z minulých let připomněl, že jsou ročníky populace relativně silné, pak nastává pokles. „Na Severním sídlišti v Sedlčanech je mateřská škola, kde jsme v 90. letech měli obsazeny tři třídy a jedna byla uzavřená. Přišlo období, kdy jsme museli čtvrtou třídu znovu otevřít a funguje dosud. Demografie je těžko odhadnutelná," poznamenal.

„Rada i zastupitelstvo jsou zodpovědné za řešení problémů vlastního města. Proč mám ale řešit problémy tohoto typu okolním obcím?" Senátor se zajímal také o to, kde v případě, že by se rozhodl postavit další školku, na to vezme finanční prostředky. „Paní ministryně na to odpověděla, že ministerstvo školství je na to připraveno a má připraveno 13 miliard na krytí těchto požadavků a že obce mohou podávat žádosti. S prominutím to považuji za nesmysl. Jde o peníze, které by obce sice dostávaly prostřednictvím operačního programu ministerstva, ale jsou poskytované Evropskou unií. Jak starostové dobře vědí, pro tyto dotace existují určitá pravidla. Za nejdůležitější považuji dobu udržitelnosti projektu. Teoreticky řečeno, kdybych požádal například o třicet milionů na přístavbu školky, jakmile ji dostavím, musím ji uvést do provozu a musí fungovat plných pět let. A co když v roce 2023 bude k naplnění kapacity málo dětí? To bude město vracet tyto prostředky zpět a ještě s pokutou?" Senátor Burian je přesvědčen, že jde o naprosto nedomyšlenou záležitost. Marie Břeňová