„Pohlednice prezentující oblast Sedlčanska dostanou pro zájemce zdarma infocentra, mohou je mít k dispozici i ubytovací zařízení – bude to prezentace jak Toulavy, tak jejich autora,“ sdělila Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska a ředitelka Toulavy. „Vím, že lidem se líbí emočně laděné snímky. Zařadil jsem proto do souboru Vltavskou podkovu, Obděnice, Mokrsko, Vysoký Chlumec a Bor,“ upřesnil výběr pro pohlednicové zpracování autor. 

Marie Břeňová