Podle zákona, který schválila Sněmovna v prosinci 2014 a Senát v lednu 2015, dojde k 1. lednu 2016 ke zrušení brdského újezdu a zmenšení čtyř zbývajících (Libavá, Hradiště, Boletice, Březina) především o prostory v okrajových částech, kde probíhal výcvik minimálně a které již byly v minulosti částečně zpřístupněny veřejnosti o víkendech a ve státní svátky. Rozloha újezdů se celkem zmenší o třetinu, přičemž ale vojenský výcvik nebude nijak omezen.

Na převedení Brd pod civilní správu a změně hranic zbylých újezdů pracuje meziresortní komise, ve které jsou zástupci ministerstev obrany, vnitra, životního prostředí, financí, pro místní rozvoj, zemědělství a dotčených krajů.

Turistické značení

Jedním z důležitých úkolů bude v nově vznikající CHKO provést turistické značení. Na pracovní úrovni bylo dohodnuto, že turistické trasy a cyklostezky vyznačí budoucí Správa CHKO Brdy ve spolupráci s Klubem českých turistů. Se značením se začne bezprostředně po vzniku CHKO, tedy po 1. lednu 2016, aby bylo vše připraveno do začátku hlavní turistické sezóny.

Pro potřeby 13. dělostřeleckého pluku Jince bude v budoucnu sloužit posádkové cvičiště o rozloze 560 hektarů. Ministerstvo obrany provede vyznačení tohoto území do konce letošního roku.

Správa CHKO

Ministerstvo obrany nabídlo, aby Správa CHKO Brdy byla umístěna v současné budově újezdního úřadu vojenského újezdu Brdy v Jincích.

Rychlostní limity, parkování, informační centra

Na celém území Brd bude rychlost snížena na 50 km/h, dopravní značení bude předěláno do konce roku 2015. Zároveň by po dohodě se státním podnikem Vojenské lesy a statky mělo vzniknout minimálně pět záchytných parkovišť, která budou umístěna po obvodu současného vojenského újezdu. Státní podnik také plánuje vybudovat na lesní správě v Obecnici „Infocentrum" a v areálu zámečku Tři trubky „Dům přírody", který bude sloužit široké veřejnosti.

Pyrotechnická asanace

Od jara 2012 probíhá v Brdech pyrotechnická očista území. Ta je kombinací hloubkového pyrotechnického průzkumu na dopadových plochách střelnic a povrchového sběru v ostatních lokalitách. Na asanaci intenzivně pracuje více než devadesát příslušníků speciálního odřadu 15. ženijního pluku Bechyně a dále v rámci výcviku pyrotechničtí specialisté Armády ČR.

Dosud bylo vyčištěno cca 40 procent celkového území určeného k očistě a bylo nalezeno a zničeno necelých 7 tisíc kusů nebezpečné nevybuchlé munice nebo jejích zbytků. Do konce roku 2015 bude vyčištěno 50 procent území, k dokončení očisty prostoru dojde v souladu s přijatým zákonem do konce roku 2017. Prostory, které ještě asanací neprošly, budou až do vyčištění označeny. Zdroj: http://www.mocr.army.cz