Zkrášlovací kúra spojená s podstatným vylepšením kondice má trvat 22 měsíců. A nebude laciná; cena citelně přesáhne čtvrt miliardy. Náklady stavby, na něž kraj získal příspěvek z evropských peněz v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), dosahují 240,6 milionu korun.

Kraj za ně pořídí nejen novou vozovku, ale i opravu mostů. Součástí plánovaných prací jsou rovněž úpravy křižovatek a optimalizace šířkového uspořádání vozovky. Obnova dopravního značení se pak už rozumí jako samozřejmost.

Od pondělka 16. září se pracuje rovněž na jiném úseku na samém pomezí, přičemž v tomto případě jde dokonce o hranici krajů. Jedná se o opravu silnice II/191 v Rožmitále pod Třemšínem na Příbramsku a v okolí města, kde střední Čechy sousedí s Plzeňským krajem. Také zde se má pracovat necelé dva roky, 20 měsíců, a smlouva byla uzavřena na částku 238,5 milionu korun. Rovněž v tomto případě pomohou s úhradou finance z IROP.

„Součástí této opravy bude i oprava dvou mostů, prvního o délce 4,2 a druhého 3,5 metru,“ upozornil ve středu ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Zdeněk Dvořák. Krajský úřad dále upřesnil, že úprava silnice začíná před mostem číslo 191-002 v intravilánu Rožmitálu pod Třemšínem, kde je průtah silnice číslo 191 veden Tyršovou ulicí, a dále pokračuje osadami Roželov a Mýto.

V obou případech práce zajišťují společenství firem, jež byla vytvořena přímo pro tyto konkrétní velké zakázky.