„Projekt bude řešit obnovu povrchu ulice Fričova, Školní a úpravu rozlehlé křižovatky ulic Příbramská, Fričova a Husova. Jedná se o místní komunikaci s napojením na regionální silniční síť. Tato komunikace je navíc hlavní obslužnou trasou pro několik dobříšských škol, poštu a další podnikatelské subjekty," řekl Příbramskému deníku projektový manažer Martin Mazurek.

Město si od toho slibuje i vyšší bezpečnost silničního provozu. V současné době řeší výběrové řízení na zhotovitele stavby.

„S opravou jsme chtěli začít ještě letos, ale vzhledem k tomu, že během několika týdnů může začít sněžit, začneme až příští rok. Ještě před realizací tohoto projektu jsme ale v dané lokalitě řešili inženýrské sítě, aby se minimalizovaly možné zásahy do obnoveného povrchu," dodal Mazurek.

Se zaplacením pomůže městu dotace. „Její výše bude jasná až po realizaci projektu, v současné chvíli je smlouvou přislíbena spoluúčast z Regionálního operačního programu 85 procent z celkových způsobilých výdajů," uzavřel projektový manažer.