Z řad mnohých čtenářů Deníku slýcháme časté dotazy týkající se houkání výstražných sirén. Lidé si už zvykli na pravidelné testování funkčnosti první středu v měsíci, ale neustále tápou, co se týče ostatních signálů, které slýchají nebo by slyšet mohli.
„Proč poslední dobou, většinou tak jednou do týdne, slyším houkat sirény, i když není první středa v měsíci?“ položila otázku jedna Příbramačka na diskusním fóru internetových stránek města.
Odpověď jí na to dal Ladislav Kubín, vedoucí Odboru ochrany a obrany Městského úřadu v Příbrami: „Všechna houkání, která můžete slyšet v době od 6 do 22 hodin, jsou svoláváním dobrovolných hasičů k výjezdu. Jelikož je v letních měsících více sucho, jsou častější i požáry, které musí hasiči likvidovat.“
Od roku 2002 se pravidelně vždy první středu v měsíci ve 12 hodin provádí zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. V tomto případě jde o 140 vteřin dlouhý nepřerušovaný tón.
Druhým typem zvukové výstrahy je svolávání dobrovolných hasičů, charakteristické dvěma 25 vteřinovými tóny s 10 sekundovou pauzou mezi nimi. Délka celé výstrahy je tedy jedna minuta.
Třetím typem je všeobecná výstraha varující všechny obyvatele před nebezpečím. Tehdy kolísá tón sirény v intervalu několika málo sekund a trvá 140 vteřin. Je možné, že výstraha zazní až třikrát po sobě s tříminutovým odstupem. Po ní následuje mluvená tísňová informace, ze které se obyvatelé dovědí údaje o bezprostředním vzniku nebezpečí nebo o již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně občanů.
Nejčastěji tedy můžeme zaregistrovat sirénu, jež svolává dobrovolné hasiče, přesněji ty březohorské. Jsou sice o výjezdu informováni také prostřednictvím SMS, tato metoda ale není natolik spolehlivá. Výstražný systém pomocí sirén navíc funguje v Příbrami již asi od šedesátých let.
„V Příbrami jsou tři poplašné sirény. Jedna na budově městského úřadu, druhá na Březových Horách a třetí na sídlišti poblíž školy v ulici 28. října. Všechny se dají spustit z centrály v Kladně. Ke svolávání hasičů slouží pouze ta na Březových Horách,“ uvedl Ladislav Kubín z odboru ochrany a obrany města Příbram.