Společnost Agir, která provozuje lom v osadě Skoupý, opětovně požádala Krajský úřad Středočeského kraje o povolení vypouštění důlních vod z lomu, tedy z vrchu Křemenice, ve kterém se uvedený zdroj pitné vody nalézá. Na jižní straně vrchu se nachází vápencový lom vlastněný švýcarským vlastníkem. „Podnikáme kroky proti vydání souhlasu, nevím ale, zda budeme úspěšní. Současně jednáme s novým jednatelem společnosti Agir lom Skoupý Ing. Chalupou o stažení uvedené žádosti,“ říká petrovický starosta Petr Štěpánek s tím, že vzniklou situací se bude zabývat mimořádné zasedání zastupitelstva v pondělí 19. března a připravuje se také veřejné jednání o povolení vypouštění důlních vod na 6. dubna na obecním úřadě v Petrovicích.

O ztrátu zdroje pitné vody, zvýšení prašnosti a celkového zhoršení kvality života se začali obávat obyvatelé obce i přilehlých osad v loňském roce. Zdrojem jejich obav bylo podání žádosti společnosti Agir o prodloužení platnosti Plánu otvírky a přípravy dobývky (POPD) v lomu Skoupý.

Současný plán má omezenou platnost do roku 2023 a společnost Agir požádala loni obec o její prodloužení až do vytěžení zásob. Důvodem je, že povolené vytěžení bylo splněno jen z velice malé části. Vzhledem k tomu, že zastupitelé Petrovic žádosti těžařů nevyhověli, nezbývá společnosti Agir než začít připravovat podklady pro nový Plán otvírky a přípravy dobývá, které v sobě zahrnuje i velkou EIU, neboli posouzení vlivu na životní prostředí.

„Za poslední dva měřené roky na naše území spadlo o 30 procent méně srážek. A srážky jsou jedinou dotací vody do tohoto území. Takže my máme už teď ohrožený zdroj pitné vody jenom tím, že je sucho a ještě by mělo k tomu přibýt čerpání důlních vod,“ vysvětluje petrovický starosta s tím, že těžební společnost namítla, že nebude tedy čerpat vodu. Jenže současný plán jí to umožňuje.

Navíc podle Štěpánka jsou v lomu Skoupý nedostatečná opatření na prašnost. „Proto jsme požadovali posouzení těžby na životní prostředí, aby tam lidé mohli kvalitně žít,“ připomíná starosta Petrovic.

Dalším problémem, který obyvatelé Petrovic v situaci kolem lomu a těžby vidí, je jeho rekultivace. „Jedna z variant počítala s jeho zavážením materiálem z příbramských odvalů a to se nám také příliš nelíbí,“ konstatuje Petr Štěpánek s tím, že pomyslnou poslední kapkou bylo, že společnost Agir právě loni požádala o čerpání důlních vod, o kterém původně tvrdila, že k němu nedojde a de facto se připravovala na zahloubení lomu. To by právě ohrozilo zdroj pitné vody.