Hornické muzeum Příbram, k němuž tato expozice lidových staveb náleží, zde uspořádá den řemesel představující více než dvě desítky dovedností spjatých s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím, připomíná již s předstihem, nač doporučuje vyhradit si o víkendu uprostřed července čas, programová pracovnice muzea Stanislava Moravcová.

Palírna Radlík: výtvarník Jiří David  se svojí lahví.
FOTO: Etikety na lahvích pálenky namalovalo deset významných českých výtvarníků

„Od 10 do 17 hodin bude v chalupách a stodolách k vidění práce kamnářů, tesařů, hrnčíře, řezbáře, předení na kolovrátku a další tradiční řemesla. Návštěvníci si na vlastní kůži budou moci vyzkoušet výrobu sýrů, píšťalek, drátování a pečení perníků,“ upozornila, že příchozí se nemusejí jen dívat, ale budou mít i příležitost zapojit se do díla. „V provozu budou také mlýn, pila a kovárna,“ připomněla, že muzeum rozběhne i pohyblivé exponáty. Upozorňuje současně na možnost zhlédnout výstavy Od sedláka po domkáře (ta přibližuje vesnická obydlí oblasti v okolí Sedlčan, konkrétně Petrovicka a Nechvalicka s důrazem na roubené stavby, v 17. až 19. století) a Dvě desetiletí budování Skanzenu Vysoký Chlumec (věnované vzniku samotného skanzenu a jeho vývoji do nynější podoby).

Den řemesel umožní pouze volnou prohlídku skanzenu; nebude možná jindy obvyklá prohlídka s průvodcem. Vstupné činí 100 Kč (snížené 60 Kč); rodinná vstupenka bude k mání za 250 Kč. Příležitostí utratit peníze se však nabídne víc: chystají se prodej keramiky i včelařských produktů, k dispozici bude nabídka občerstvení i tematických suvenýrů včetně předmětů s logem oslav 20 let od otevření skanzenu pro veřejnost.

Návštěvu skanzenu lze 16. července spojit i se zážitkem z chlumeckého Folkování v podhradí. Na hřišti u ZŠ Vysoký Chlumec se bude hrát a zpívat od 11 hodin. Postupně vystoupí skupiny a uskupení Epydemye, První káva, Petr Vašina a Míša Mádlová, Naopak a Meziměsto. Zde je vstupné dobrovolné.