V listopadu roku 2018 se město Dobříš zavázalo budovu Papežanky, kde měli klubovny skauti, soukromé byty nájemníci a sídlila Místní organizace rybářského svazu, rekonstruovat a vyčlenilo pro ty účely dva miliony korun.

Po komplikacích s realizací rekonstrukce způsobených neuvolněním prostor a také v komunikaci zástupců města Dobříš se skauty se tehdejší starosta Stanislav Vacek nabídl, že jednání se skauty převezme a projekt Papežanky smluvně a technicky dotáhne do zdárného konce. Zájem účastnit se jednání poté projevil také zastupitel Filip Kahoun.

Zastupitelé města tuto dohodu odhlasovali a v usnesení tak také starostu dokončením projektu pověřili. Nyní jsou prostory rekontruovány a budou moci uvítat malé i velké skauty.