V Dobříši budou pak skauti roznášet po městě Betlémské světýlko, především starým lidem 23. prosince. Oficiální zahájení bude ve 14:30 v kostele Nejsvětější trojice v Dobříši, odkud se světýlko rozběhne do celého města. Od 15:00 do 17:30 je také možnost si pro světýlko osobně přijít do Pastoračního centra svatého Tomáše.

V Březnici si pro světýlko z Betléma můžete přijít také v úterý 23. prosince od 17:30 hodin do kostela svatého Ignáce z Loyoly v Březnici.

V sobotu si můžete Betlémské světlo odnést v Čenkově od 15:00 do 15:30 hodin, kdy se na návsi v betlémě ze sena v životní velikosti zahraje ochotnický soubor hru se zpěvy Narození Krista.

V pondělí 22. prosince od 18:00 do 19:00 hodin se koná tradiční předání Betlémského světla na Svaté Hoře v Příbrami spojené s divadelním vystoupením světlušek.

V Rožmitále je pak tradiční rozsvícení Betlémského světýlka při Mši svaté v kostele svatého Jana Nepomuckého na náměstí už v sobotu od 18:00 do 19:00 hodin.

V obci Višňová se bude světýlko předávat v pondělí 22. prosince od 18:00 do 19:00 hodin ve spojení s krátkým vánočním vystoupením živého betlému, které si připravují skauti z 1. Skautského oddílu Višňová.