„Ve čtvrtek jsme dostali povolení od Středočeského kraje a od stavebního úřadu. Ještě musíme zavézt část prostoru štěrkem, ale to už mluvíme řádově pouze o hodinách práce. Takže skutečně co nevidět se bude moci začít se skládkováním,“ uvedl Michal Zábrodský, vedoucí provozu skládky Bytíz.

Skládka musí nejprve rok fungovat ve zkušebním provozu. Podobně jako nedaleká chrástecká skládka, tak i bytízská je prý postavena s využitím nejmodernějších dostupných technologií podle nejnovějších norem. Kapacita skládky je zatím vyprojektovaná na zhruba 100 tisíc kubických metrů, což by mělo vystačit tak na pět let. Ovšem firma počítá s rozšířením o desetinásobek.

„Skládka je jištěna proti únikům látek do okolí trojí izolační vrstvou. První je betonová rohož a další vrstvy jsou silná fólie a krycí geotextilie. Pod těmito izolacemi je vybudován elektronický měřící systém. Zároveň je pod skládkou šedesát metrů hluboký monitorovací vrt, z něhož se každé tři měsíce odebírají vzorky spodní vody. Ale vzorky se berou také z nedalekého potoka,“ vysvětlil Michal Zábrodský.