Město nyní musí nechat vypracovat projektovou dokumentaci. Bez ní totiž není možné žádat o dotaci, ze které by radnice chtěla z velké části akci zaplatit.

„Vedení města zpracovalo podrobnou odbornou analýzu podmínek vzdělávání na příbramských základních školách. Analýza ukazuje dvě oblasti, které je třeba řešit, a to omezené kapacitní možnosti škol ve staré Příbrami a dále pak zvyšování kvality vzdělávání, což souvisí s potřebou budování odborných učeben. Řešení těchto oblastí se od sebe nedá oddělovat,“ uvedla místostarostka Zorka Brožíková (ANO 2011).

Jedním z řešení je podle ní budování odborných učeben, na které je možné čerpat dotace. „V souvislosti se zkvalitňováním výuky na jednotlivých školách je naším cílem budování odborných učeben. Město Příbram aktuálně připravuje projektovou dokumentaci na půdní vestavbu tak, aby bylo možné podat žádost o dotaci z programu IROP. Stejným způsobem postupují ředitelé ostatních příbramských škol. Ti se zaměřili na přípravu studií a projektových dokumentací pro výstavbu odborných učeben v jednotlivých školách,“ řekla Brožíková s tím, že se zároveň budou připravovat další varianty pro případ, že by školy s podáním žádostí nebyly úspěšné.

Historická budova základní školy byla zkolaudována 31. července 1908. Výuka pak začala v září. Značná část nákladů na stavbu byla určena na uměleckou výzdobu interiéru. Zajímavostí je, že budova nové reálky měla tehdy jako jediná příbramská škola zabudované ústřední topení.

Půdy jsou prázdné z praktických důvodů

Jenže právě více než stoletá existence budovy omezuje možnosti k půdním vestavbám. Myslí si to architekt a stavební historik Michal Profant, který v Příbrami žije.

„S ohledem na charakter budovy, výraznou architektonickou hodnotu a její umístění bych zde půdní vestavbu neřešil, bylo by lepší raději investovat do modernizace jiné školy. Půdní prostory historických staveb jsou záměrně prázdné - jejich využití je problematické kvůli velkému zahřívání, nutným konstrukčním úpravám a ztrátě kontroly nad střechou,“ okomentoval Profant záměr města na facebooku.

Půdy podle něj zůstávaly prázdné z praktických důvodů, dal se snadno kontrolovat krov, střešní krytina a zároveň půda fungovala jako jakási izolace mezi střechou a posledním patrem.