Ředitelka školy Jana Derflová přivítala redaktorku Deníku v prostorách základní školy v úterý dopoledne. Chodba školy připomínala spíše galerii výtvarných děl. Radost pohledět. Každé dveře byly opatřeny nepřehlédnutelnou cedulí, ukazující jaké třídě učebna patří.

„Máme úžasnou paní učitelku na výtvarnou výchovu, velmi dobře s dětmi pracuje,“ vysvětlila výzdobu ředitelka. Školu tento školní rok navštěvuje 141 dětí, přičemž ve třídě jsou děti po šestnácti. Školné stojí 5000 korun měsíčně. „Není to jen o výsledcích testů. Ke každému dítěti se snažíme přistupovat individuálně, aby rozumělo samo sobě, umělo si vybrat školu, kam chce a bude ho bavit. Jeho zájmem pak je se na školu dostat,“ dodala Derflová.

Základní škola, nápis, ilustrační foto.
Ředitelům řady škol končí mandát. Konkurzy vyhlásila Příbram i Dobříš

Škola má stejné podmínky stanovené rámcovým vzdělávacím plánem, jakým se řídí státní školy, rozdíl je v tom, že nedostává peníze na provoz od státu, a proto se musí platit školné. Rodiče se podílejí na chodu školy nejen finančně, ale i různými akcemi. „Pořádali jsem fashion bazar a brzy bude školní ples. Tyto akce nám finančně pomáhají. Jsme také rádi za sponzory,“ uzavřela ředitelka.

V Základní škole Trnka v Dobříši připravují žáky na to, aby dobře zvládali stres u zkoušek. Učí se pracovat se stresem v rámci rozvrhového tématu Práce se stresem, který propojuje více předmětů. Nejen školní psycholožka zde pro ně připravuje speciální programy.

V hodině českého jazyka kantorka Kateřina Šmahelová poprosila žáky, aby se rozdělili do skupin. Děti se okamžitě zvedly a začaly spojovat lavice po dvou, tvořit skupiny po čtyřech, na strop umístily kartičky s nápisem Rande s knihou naslepo, natáhly ubrusy. Určitě to nedělaly poprvé. „Co podle vás znamená rande naslepo?“ zeptala se paní učitelka. Tři děti vyjádřily svůj názor. Hlásily se i tleskaly. Ve třídě pomáhala asistentka pedagoga, která podporuje žáky při práci v hodinách. Asistenti pedagoga jsou ve dvou třetinách tříd.

Ze zahájení Středočeského kulturního léta u Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše.
Umělá inteligence oživila hlas Karla Čapka. Provází návštěvníky na Strži

Kateřina Šmahelová se společně s učitelkou matematiky Evou Matějkovou usadily v konzultační místnosti do barevných křesel. Látku na nich vybraly děti a samy je potáhly.

„Naše práce spočívá v tom, abychom dokázali děti podporovat v tom, co je baví, co se jim daří a co by v životě chtěly dělat. A na základě toho si byly schopné vybrat školu, kde se jim bude dařit a pokryje jejich nadání. To je podle nás důležitější než samotná příprava k přijímacím zkouškám,“ vysvětlila Šmahelová. Ta učí na zdejší škole pět let.

„Když si děti umí vybrat školu a je to jejich volba, mají mnohem větší motivaci a zápal pro věc. Je to jejich sen a dokážou za ním sebevědomě jít,“ doplnila Matějková, v čem tkví úspěch školy, která dbá na pohodu dětí.

Zejména na druhém stupni učitelé sdílejí informace, jak se dětem daří. Vyvstanou-li pochybnosti, že je látka pro někoho obtížnější, reagují pružně. Od druhého stupně mají děti možnost vybrat si volitelné předměty, přičemž v deváté třídě je na výběr i přijímačková čeština a matematika, celkem dvě hodiny týdně. Tento předmět si z letošních deváťáků vybralo jedenáct dětí, tedy všichni, kteří se hlásí na střední školu s přijímačkami Cermat.

Ilustrační foto
Nezaměstnanost vzrostla. Na Příbramsku nemá práci téměř 4 tisíce lidí

„Pokud chce dítě na uměleckou školu, zvolí si výtvarný předmět, aby se v něm mohlo rozvíjet. Snažíme se je podpořit v jejich volbě. Dáváme jim zpětnou vazbu v tom, kde mají mezery a měly by se zlepšovat, aby byly úspěšnější,“ dodala Matějková. Obě učitelky jsou na škole moc spokojené a podle svých slov by neměnily.

Úspěšnost podle témat

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.
Pozn. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Český jazyk Maximální počet bodů Počet získaných bodů Procenta Celostátní průměr
Český pravopis 178 101 56,74 % 49,34 %
Komunikace a sloh 126 85 67,46 % 58,24 %
Porozumění textu 232 169 72,84 % 55,37 %
Skladba 126 97 76,98 % 66,45 %
Tvarosloví 168 82 48,81 % 39,45 %
Tvorba slov a slovní zásoba 220 159 72,27 % 53,67 %
Matematika  Maximální počet bodů Počet získaných bodů Procenta Celostátní průměr
Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 157 102 64,97 % 39,84 %
Číslo a početní operace, dělitelnost 95 79 83,16 % 65,70 %
Grafy, schemata, tabulky a slovní úlohy 261 157 60,15 % 33,74 %
Lineární rovnice, soustavy rovnic 30 14 46,67 % 13,50 %
Počítání s mnohočleny 279 140 50,18 % 31,57 %
Poměr, mapa 84 18 21,43 % 5,25 %
Převody jednotek 84 68 80,95 % 50,10 %
Přímá, nepřímá úměrnost 105 71 67,62 % 37,12 %
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice 178 111 62,36% 38,08 %
Výrazy s proměnnou 10 6 60, 00% 23,24 %