„Specializované pomůcky, přístroje a nábytek za téměř dva miliony korun napomohou ke kvalitní výuce přírodovědných předmětů,“ prozradil kamýcký starosta Petr Halada, který sám na škole působí jako učitel.

Nová učebna přírodních věd ve škole v Kamýku nad Vltavou.Zdroj: Petr Halada