Kromě tohoto projektu však město letos dokončilo ještě další dvě rozsáhlé stavby na základních školách. Všechny tyto rekonstrukce vyšly dohromady skoro na více než 44 milionů korun.

Dvoubarevná budova bývalé 5. základní školy i se sousední jídelnou donedávna ladila s většinou bytových domů v okolí. Akorát na průčelí v minulých letech přenesli žáci pomocí barev své fantaskní představy. Nyní je dominantou areálu zářivá béžová barva. Na otázku Deníku, jak se jim nová tvář školy zamlouvá, odpovědělo několik školáků druhého stupně, že je prostě krásná.

„Jsem rád, že jsme po dlouhé přípravě mohli provést zateplení v objektu bývalé 5. základní školy. Především mě těší skutečnost, že realizací tohoto projektu přispějeme ke zlepšení životního prostředí a za druhé zlepšíme prostředí pro výuku našim dětem,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák. „Slavnostní ukončení projektu a předání hotové stavby se uskuteční prvního prosince,“ doplnil starosta.

Zateplení pláště budovy bývalé 5. základní školy, včetně nové omítky a rekonstrukce otopné soustavy vyšlo na 20,3 milionu korun. Celých 90 procent městu přispěla v rámci dotací Evropská unie společně se Státním fondem životního prostředí. Podle odhadů by roční úspora energie měla dosahovat zhruba 2500 gigajoulů. To v přepočtu znamená, že se náklady na teplo škole sníží asi o 1,5 milionu korun.

Dalším velkým projektem byla letos modernizace Základní školy ve Školní ulici. Osmnáctimilionové náklady uhradily z poloviny takzvané Norské fondy, zbytek uhradilo město Příbram. Školáci se dočkali řady novinek. Na dvoře mají několik hřišť s umělým povrchem a spoustu dalších herních atrakcí, uvnitř už využívají zrekonstruovaný běžecký tunel nebo tělocvičny.

„Sice jsme s něčím občas pomáhali, ale nečekal jsem, že to bude takhle rozsáhlá akce a že se takhle protáhne. Snad si to stačíme užít, než skončíme,“ řekl Filip Jirásek z posledního ročníku.

Rekonstrukcí prošla o letních prázdninách i Základní škola Jiráskovy sady, především tedy její suterén. Tam vznikly prostory pro šatní skříňky nebo víceúčelovou učebnu, kde se budou moci vyučovat domácí práce, jako vaření či praní, výtvarná výchova nebo tvorba keramiky. Zároveň došlo i k tepelné izolaci místností. V tomto případě činily náklady na stavbu 6,1 milionu korun, přičemž ministerstvo financí přispělo 1,6 milionu korun.