„Výsledná barva je produktem ankety, které se zúčastnili všichni žáci školy, učitelé i velká část rodičů. Doufám, že pozitivní atmosféra, kterou vytváří, se přenese i dovnitř školy,“ řekla ředitelka základní školy Iva Palánová při slavnostním aktu.

Zateplení bývalé 5. základní školy začalo na počátku letních prázdnin. Děti, které se po dvouměsíčním volnu vrátily zpět do školy, čekala škola obehnaná lešením, na kterém pracovali až do poloviny listopadu dělníci na nové fasádě.

„Celkové náklady stavby byly asi 20,3 milionu korun. Z toho přibližně 17 milionů korun, což je 85 procent nákladů, má město Příbram závazně přislíbeno od Evropské unie z Operačního programu životního prostředí. Dalších pět procent, tedy více než jeden milion korun, poskytne Státní fond životního prostředí. Zbytek tvořený asi dvěma miliony korun hradí město Příbram,“ informoval první místostarosta Příbrami Ivan Šedivý.

V rámci projektu byl kompletně zateplen objekt školy včetně půdy a suterénů. Škola, tělocvična i jídelna mají nové fasády, nová plastová okna. Byly vyměněny klempířské prvky, zregulována otopná soustava, došlo také k úpravě elektroinstalace.

„Opravy škol, do kterých se dlouhá léta neinvestovalo, jsou jednou z priorit současného vedení příbramské radnice. Jsem velmi rád, že k plnění tohoto úkolu nám velmi významně pomáhají peníze z Evropské unie. V Příbrami tak v nově opravené a zateplené Základní škole 28. října máme další konkrétní příklad spolupráce evropských zemí. Zateplením budov dojde rovněž ke značné úspoře energie potřebné k vytápění a tím i ke zlepšení životního prostředí,“ sdělil starosta Příbrami Josef Řihák.

Podle odhadů by roční úspora energie měla díky novému plášti budovy dosahovat zhruba 2500 gigajoulů. To v přepočtu znamená, že se náklady na teplo škole sníží asi o 1,5 milionu korun, což už bude v rozpočtu znatelné.

Projekt zateplení bývalé 5. základní školy byl jednou ze tří nákladných a rozsáhlých akcí, které se v období letních prázdnin i části nového školního roku v Příbrami odehrály. Nemalé rekonstrukce se dočkaly také základní školy ve Školní ulici a v Jiráskových sadech.