Společně jsou například autory několika detektivních románů pro mládež, jako je Mrtvá šelma, kterou otevírají detektivní sérii Souřadnice zločinu, či kniha Zločin mezi dinosaury a mnoho dalších. Každý z nich měl připravenou besedu pro několik ročníků.

Klára Smolíková se setkala s dětmi z druhých až čtvrtých tříd. Představila jim například, jak vypadaly dětské knížky před sto lety, prozradila jim, zda je čtení nebezpečné a proč se někdy nemůžeme od knihy odtrhnout.

Společně si také povídali o přirovnání, ustálených spojení a rčení, která se ke čtenářství váží. Za pomoci pracovních listů děti vypátrají, jak se dá do knihy zakousnout, proč se někdo v knihách válí a kdo je to knihomol.

Se třeťáky se zaměřila například na slova a výrazy, které používáme v přeneseném významu. Společně budou zkoušet chodit do houslí, nenechají si uletět včely, budou malovat čerta na zeď a ráno vyskočí z postele jako rybička.

Jazykové hrátky zpestří hra s rekvizitami a vyplňování pracovních listů. Žáci čtvrtých tříd si zase vyzkoušeli vyrobit komiks a seznámili se s tím, jak takový komiks vzniká a co se může pokazit.

Historie a současnost komiksů

Jiří Walker Procházka se s dětmi šestých a osmých tříd zaměřil na historii komiksu a obrazového vyprávění od hieroglyfů, středověkých maleb až po dnešní podobu komiksů. Představil základní atributy komiksu či literární žánry zpracované v komiksu.

Mluvilo se také o profesích ať uměleckých, tak technických, které jsou při vzniku komiksu potřeba. Nechyběly ani ukázky světových i našich komiksů.