V rámci preventivně naučné akce se ke konci týdne do úklidu města zapojili také žáci některých základních a středních close Školáci při úklidu v Jiráskových sadech. zoom_in příbramských škol se svými učiteli. Nižší ročníky uklízely nepořádek v blízkosti svých škol, vyšší ročníky vyrazily na vzdálenější místa dle předem připraveného harmonogramu. Žáci byli důkladně poučeni o bezpečnosti práce, doprovod a pomoc jim poskytli strážníci a asistenti prevence kriminality Městské policie Příbram. Uklízela se veřejná sportoviště, zelené plochy, veřejná prostranství, dětská hřiště a okolí škol. Technické služby zajistily přistavení kontejnerů, Městská policie zas ochranné pomůcky a pytle na odpad a společně s asistenty prevence kriminality dohlédla nad zdárným průběhem akce.