„Není důvod k předčasnému ukončení školního roku. Co by si počali prvňáčci, jejichž rodiče musí být celý den v práci?" namítá ředitel Základní školy 28. října Příbram Václav Kopecký na dotaz, zda neuvažoval o zrušení dvou posledních školních dnů. „Dokonce kvůli těm nejmenším pokračuje v provozu družina i jídelna až do 17. července," dodává ředitel školy.

Aby poslední školní dny, kdy už jsou známky uzavřené a výuku nahrazuje vracení učebnic a úklid kabinetů, nebyly školáci po celý den zavření v budově, konaly se různé exkurze a výlety.

Takzvané loučení se školou se ve čtvrtek konalo v areálu Nového rybníku v Příbrami, kde jsme zastihli právě žáky zmíněné základní školy. Tam se dověděli, co dělat s nalezenou injekční stříkačkou, mohli si na prázdniny něco přát a pověsit na šňůru splněných přání, svezli se záchranářským člunem, dověděli se o letních aktivitách Domu dětí a mládeže nebo se na chvíli stali hasičem.

Akci pro školáky v areálu Nového rybníku v Příbrami uspořádalo Město Příbram a Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Farní charitou Příbram, NZDM Bedna, Magdaléna o.p.s., DDM Příbram, ADRA a SONS Příbram.

Prezentovali se tu hasiči, požární útok si vyzkoušeli především ti nejmenší. U stánku, kde se prezentovala příbramská Magdaléna s protidrogovou prevencí, se děti dověděly, jak o prázdninách naložit s nalezenou injekční stříkačkou nebo si mohly nakreslit prázdninové přání a pověsit jej na šňůru, aby se jim splnilo. U jiného stanoviště se mohly svézt záchranářským člunem…

Školním rokem nekončí ani aktivity Domu dětí a mládeže, který pro děti pořádá příměstský letní tábor. „Tři turnusy už jsou zaplněné," libuje si Marcela Jelínková, vedoucí zájmových kroužků (ty mají pauzu) a dlouholetá vedoucí letního tábora v Nadějkově.

„Letos jsme v Nadějkově vyhlásili téma bojových sportů a místa jsou téměř zaplněná," dodává k velkému zájmu o umění sebeobrany, což je prý vidět i na obsazení zájmového kroužku, kde se děti učí bránit se násilí.