„Půdní vestavba velkým způsobem pomůže organizaci výuky ve škole. V minulosti bylo vedení školy nuceno dávat do odborných pracoven kmenové třídy. Nyní se mohou žáci i učitelé těšit na hodiny v nových specializovaných učebnách, které budou jistě velkým přínosem,“ uvedla při návštěvě nových prostor místostarostka Zorka Brožíková.

Škola půdní vestavbou, kterou město realizovalo díky dotaci, získala učebnu fyziky, multimediální místnost, pět jazykových učeben, dva kabinety. Součástí je samozřejmě nové sociální zařízení, zcela nová střecha a v neposlední řadě výtah, díky čemuž se škola stala bezbariérovým zařízením.

„Žáci i učitelé se skutečně mají na co těšit. Prostory jsou skvěle navržené, vzdušné a světlé. Realizace stavby nebyla snadná, čelili jsme komplikacím. Nakonec se však zadařilo. Systematicky investujeme i do jiných školských budov,“ doplnil starosta města Jan Konvalinka.

Počet dětí, které školu navštěvují, se v současnosti pohybuje kolem 670 žáků. Celková kapacita budovy je 800 žáků. Ta byla ovšem stanovená někdy v letech 1994 až 1996 a v té době nebyly vůbec žádné speciální učebny pro výpočetní techniku, hudební a výtvarnou výchovu, fyziku nebo pro výuku jazyků. Kvůli vysoké návštěvnosti muselo ve škole dojít ke změně speciálních učeben na kmenové třídy. Chyběly tak například učebny pro výuku jazyků, nebo školní družina.

Dispozici podkrovního prostoru dále doplní kabinety učitelů, komunikační prostory a sociální zařízení. Pro přístup do podkroví z 3. patra školy byla vybudována dvě nová vnitřní schodiště. Součástí projektu je i vybudování nového osobního výtahu. Ten je situovaný k vnějšímu líci dvorní fasády a bude zajišťovat bezbariérový přístup do všech současných podlaží školy včetně nového podkrovního podlaží.