Ze zastávky na Nové Hospodě a zároveň z Březových Hor by měl v 7. 15 hodin vyjíždět školní autobus už od září. Projel by celé město a zastavoval by na všech stanicích a u všech základních škol.
„Školní linka by byla vítaná, měla bych větší jistotu, že se moje dcera dostane ke škole v pořádku. Hlavně by nemusela běhat na dvojku, na autobus by to měla kousek,“ řekla Pavlína Dikanová z Příbrami, jejíž dcera dojíždí do Základní školy pod Svatou Horou z Březových Hor.
„Smyslem projektu Školní autobus je dovézt děti ze všech míst Příbrami do školy. Slibuji si od zavedení školní linky nejen pohodlnou, ale především bezpečnou dopravu dětí do škol,“ vysvětlil starosta Příbrami Josef Řihák.
Odbory školství a dopravy Městského úřadu Příbram v současné době zpracovávají podrobný návrh školní linky. Potom projekt předloží radě města a ta rozhodne, jestli linku spustí. Pokud se tak stane, mohly by školní autobusy začít jezdit letos od září. Navrhovaný jízdní řád počítá pouze s ranním svozem žáků do škol.
„V odpoledních hodinách je konec vyučování příliš časově rozptýlen a není možné sjednotit časy odjezdů linky,“ pokračoval Josef Řihák. Školní autobus by město provozovalo jako smluvní přepravu a směly by v něm jezdit pouze školní děti, a to zcela zdarma.
Náklady na provoz ve výši 30 korun za ujetý kilometr by dopravci hradilo město ze svého rozpočtu. Celkem by zavedení školní linky stálo město Příbram ročně asi 160 tisíc korun.
„O zavedení linky jsme již jednali s řediteli škol. Někteří zájem mají, jiní ale mají k projektu spoustu připomínek. Pokud se vedení města shodne, na zkoušku školní spoj zavedeme a časem se uvidí, jak se projekt osvědčí,“ uzavřel starosta Příbrami Josef Řihák s tím, že by školní autobus měl být i barevně odlišený od ostatních, zatím ale prý město nemá jasnou představu jak a návrhy na vzhled autobusu prý uvítá.