„Pracuje se na parametrech koordinované distanční výuky, která zohlední reálnou časovou náročnost požadavků na domácí výuku a kontrolu jako zpětnou vazbu, včetně odpovídajícího hodnocení,“ uvedla na webu města místostarostka Zorka Brožíková, která má školství za město jako zřizovatele základních škol na starost.

Problematiku distanční výuky v regionálním školství se všemi aspekty však nemohou vyřešit sami ředitelé škol bez pravidel pro její zavedení, které nyní připravuje Ministerstvo školství ČR ve formě novely školského zákona. Tento návrh by měla v nejbližší době posoudit vláda.

„Novela řeší otázku kdy, komu a jak je škola povinna poskytovat distanční vzdělávání, a to nejen v případě opětovné epidemie onemocnění covid-19, ale ve všech situacích vedoucích k vyhlášení krizového stavu. Stanovuje také povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat, přičemž by škola měla mít povinnost distanční výuku přizpůsobit podmínkám dítěte,“ dodala Brožíková.

S případnou distanční výukou souvisí i odpovídající technické vybavení škol, jako jsou například tablety, komunikační programy jako Microsoft Teams nebo Skype a podobně. Vynaložení veřejných prostředků pro vzdělávání na dálku směřované výhradně na nákup technických prostředků však není cesta, kterou by podle radnice Příbram chtěla jít.

Distanční výuka musí být dvousměrná. Na jedné straně učitel vyučující z domova nebo ze školy a na druhé straně žák učící se doma. Důležité je také, aby taková výuka byla využitelná i v jiných, než jen krizových situacích.

„Vedení radnice proto projednává v současné době jinou, vhodnější formu investování finančních prostředků do zajištění bezproblémového průběhu případné distanční výuky, kterou v brzké době představí a projedná s řediteli základních škol zřizovaných městem Příbram,“ dodala příbramská místostarostka.

Část distanční výuky chtějí zachovat ve svém vzdělávacím programu školy na Příbramsku i nadále. „Pro výuku jazyka chci například využít možnost, že si studenti budou moci v něm sami vytvářet krátká videa a podobně,“ přiblížil nápady, jak dál ve výuce ruského jazyka chce využít možnost online vyučování například Jakub Konečný z Gymnázia pod Svatou Horou.

Za pozitivní považují pedagogové také rozvoj čtenářské gramotnosti. „Tolik skloňovaná čtenářská gramotnost jako jedna ze základních gramotností pro studium vůbec, tak nyní dostala příležitost se plně rozvinout. Vybízel jsem i kolegy učitele k tomu, aby situaci uchopili, že je nutné naplno posilovat čtenářskou gramotnost, ke které distanční výuka přímo vybízí,“ řekl ředitel základní školy v Milíně Pavel Kopecký.