„Máme ucelený preventivní program, který se této problematice věnuje. Konkrétně na dokument V síti půjdou do kina z naší školy žáci šestých tříd,“ řekl.

Samotná škola se snaží regulovat přístup dětí k internetu. „Ve škole nemáme volnou wi-fi, takže připojení je možné jen přes data a to záleží už na rodičích, jaký tarif dětem v mobilech pořídí,“ popsala situace Petr Šlemenda. Navíc používání mobilu v budov školy je regulované školním řádem. K internetu se děti tak ve škole dostanou jen v rámci výuky. „Především v hodinách informatiky nebo přes školní tablety, pokud jsou v hodině potřeba,“ dodal ředitel školy.

Podobná situace je i na vesnických školách. I tam se problematice věnují v rámci výuky. „Jednotlivým problémům se věnujeme především prostřednictvím besed. Navíc nyní nás čeká školení ve spolupráci s Policií ČR na téma orientace v kyberprostoru, kyberšikany a podobně,“ uvedla ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice Hana Vošahlíková s tím, že dále se tématům věnují i v rámci například občanské výchovy. „Osvědčilo se nám, že debata s odborníkem z praxe v daném oboru je pro děti nejzajímavější,“ dodal.

Také příbramská policie se každoročně s několika případy setká. Nicméně v této oblasti byl loni zaznamenaný mírný pokles. „U mravnostní kriminality došlo k poklesu z 25 na 20 činů. Z nichž bylo celkem devět případů pohlavního zneužívání, pět případů znásilnění a jeden případ šíření pornografie. Objasněno bylo 60 procent činů,“ sdělila policejní mluvčí Monika Schindlová.