Nastává období, kdy se žáci devátých tříd musí rozhodnout, jakou cestou půjdou dál. Spoustu bezesných nocí prožívají i rodiče. Rádi by svým potomkům, kterým se blíží konec základní školní docházky, dobře poradili. Možná právě proto přijdou vhod odpovědi na nejčastější otázky, které nám poskytl pedagog, ředitel Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Příbram Tomáš Hlaváč, který je zároveň místopředsedou Okresní hospodářské komory Příbram pro oblast lidských zdrojů.


Blíží se období definitivního rozhodování o budoucnosti dětí. Co byste poradil rodičům i žákům 9. tříd?
Především by si měli zajistit co nejvíce informací o škole, oborech, současných žácích i absolventech. Dále by se měli určitě zajímat o vybavení školy učebními pomůckami, výpočetní technikou a podobně. Další zásadní oblastí je pedagogický sbor dané školy, nebo studijního oboru. Dlouhodobé zkušenosti, tradice daného oboru, to jsou podle mého názoru klíčové informace. Dalším podstatným údajem je poptávka na trhu práce z hlediska profesního rozdělení.


Jaká je situace právě z pohledu profesí?
V dnešní době se situace jeví v důsledku globální finanční a ekonomické krize jako závažná, ale dá se předpokládat, že i přes poklesy ekonomiky zůstanou profesní proporce zachovány. Lze přepokládat dočasný útlum v oblasti některých služeb, cestovního ruchu a obchodu. Naopak technicky vzdělaní i zruční pracovníci budou i nadále žádanými. Oblastí, kde je trvalý nedostatek pracovních sil, je zdravotnictví, sociální služby a pak také profese s vysokou přidanou hodnotou. Mám zde na mysli odborníky výpočetní techniky, konkrétně programátory, správce sítí, grafiky a konstruktéry. Další oblastí, kde je trvalý nedostatek odborníků, je paradoxně oblast hornictví a geologie, a to na celém území České republiky. Tato situace se řeší v současné době rekvalifikacemi starších pracovníků, ale je to řešení pouze dočasné. Situace v nabídce vyučených specialistů je dlouhodobě známa a dnešní doba možná částečně vyřeší i kritický stav mezi nabídkou i poptávkou. Rodiče se mohou orientovat i podle inzerce, která napoví, o jaké profese je zájem. Připomněl bych jen, že situace po třech či čtyřech letech studia může být diametrálně odlišná.


Přijímání do prvních ročníků bude podle nových pravidel?
Ano, v letošním přijímání do prvních ročníků je celá řada změn. Nejdůležitější je možnost tří přihlášek na různé školy. Další novinkou je nutnost potvrzení zájmu o studium zápisovým lístkem, který rodiče obdrží na základní škole. V současné době se připravuje novela zákona, která bude omezovat opětovné vzetí zápisového lístku a zavede zřejmě i časovou hranici pro změnu oboru a školy. Zásadní změnou pro rodiče je povinnost doručit přihlášku nebo přihlášky na vybranou školu. Dříve zasílání zajišťovala základní škola. Přes všechny komplikace a i s ohledem na počet vycházejících žáků ke kapacitě středních škol, je však velký předpoklad, že se drtivá většina žáků dostane na školu, kam si přeje.


Jak postupovat při výběru vhodného oboru?
Určitě vyjít ze znalosti svého syna, či dcery (výsledků ve studiu, zájmů, koníčků, předpokladů). Dále bych doporučoval konzultaci s výchovným poradcem ZŠ a vyučujícími na ZŠ, kteří mají naše děti dobře zmapovány. Lze využít i pedagogicko psychologické poradny, jejich testování nám také leccos napoví. Dále společně navštívit vybrané školy a osobně se seznámit s prostředím, žáky, učiteli, ale i absolventy dané školy. Na základě všech informací si stanovit pořadí jednotlivých oborů či škol. Myslím si, že v současné době je stanovení jednoho hlavního a jednoho záložního oboru dostatečným opatřením nabídky i poptávky.


A jaké obory tedy nabízí příbramská průmyslovka?
Nabízíme tradiční, léty ověřené obory z oblasti techniky i přírodních věd. Konkrétně nabízíme obor Slaboproudá elektrotechnika, zaměřený na výpočetní techniku, Pozemní stavitelství, Počítačové strojírenství, Technické lyceum a Stavební geologii a ekologii. Všechny obory patří do skupiny s velkou přidanou hodnotou a rodiče určitě neudělají chybu, když společně se svými dětmi využijí některou z možností naší nabídky.