Dějištěm bude sjezdovka Padák. Závodníci budou rozděleni do sedmi kategorií. Celým dnem bude provázet DJ luDJek, který je znám z Junior klubu. Od 13 do 14 hodin bude probíhat show na sněhu s Romanou Navarovou.