Jiná je situace na Orlíku, kde tato plavidla i jejich posádky přepravuje přes hráz lodní výtah, který prošel modernizací. „Jeho provoz bude zahájen pro plaveckou veřejnost v pátek 6. května od 8 hodin,“ uvedl mluvčí státního podniku Hugo Roldán. Generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala upozornil na přínos modernizace placené ze Státního fondu dopravní infrastruktury: od letošního roku může tato zdviž přepravit přes hráz větší a těžší plavidla než dřív.

„Konkrétně se jedná o plavidla délky až 10 metrů a výtlaku až 6 tun,“ upřesnil ředitel. Připomněl, že od počátku června bude také provoz tohoto unikátního zdvihadla, jehož kolejová dráha umožňuje lodím překonat 70metrový výškový rozdíl, rozšířen – na šest dní v týdnu; během května bude sloužit pět dní v týdnu. V minulosti zde byli provozovatelé plavidel zvyklí na provoz jen od pátku do pondělí, a to s umožněním transportu lodí nejvýše tříapůltunových a o délce do 8,5 metru.

Stále platí, že přepravu plavidel na Slapech i na Orlíku si je třeba předem objednat v internetovém rezervačním systému, upozornil Roldán. Dostupný je na adrese rezervace.pvl.cz. Pro využívání rezervačního kalendáře si zájemci musí třídit uživatelský účet s uvedením e-mailového kontaktu i čísla telefonu.