Od toho posledního uplynulo již deset let. Chystané sčítání bude mít oproti předchozímu v roce 2001 specifika, daná naším členstvím v Evropské unii.

Nebude trvat dlouho a ve schránce najdou všichni lidé první leták s informacemi. Pošťáci začnou letáky roznášet mezi 26. únorem a 7. březnem. Lidé se také dočtou, kdy obdrží formuláře k vyplnění. Ty totiž musí někdo z domácnosti převzít osobně.

Formuláře budou hned tři – Sčítací list osob, Domovní list a Bytový list. Budou jej roznášet zaměstnanci České pošty, a to v období mezi 7. a 25. březnem.

Pozor na podvodníky

Podobné akce přitahují spoustu podvodníků, kteří se budou chtít dostat například do domácností starších lidí. Český statistický úřad, který má celou akci na starosti, proto učinil několik opatření, aby chránil bezpečnost lidí. Například termín schůzky si každý může sjednat podle svých potřeb – telefonní číslo najde na informačním letáčku.

Každý sčítací komisař musí po příchodu bez vyzvání ukázat občanský průkaz a průkaz sčítacího komisaře. Fotografie i jméno musí na obou souhlasit. Navíc bude na úředních deskách a webových stránkách příslušné obce zveřejněn seznam sčítacích komisařů.

Vyplňovat půjde i přes internet

Distribuovat formuláře bude Česká pošta poprvé. Občané v domácnostech budou mít na jejich vyplnění čtrnáct dní. Poprvé se v nich objeví i nový údaj – registrované partnerství osob stejného pohlaví.

Vyplněné formuláře vyzvednou opět komisaři, nebo je bude možné bezplatně poslat poštou.

Přibyla další možnost – vyplnit formulář na internetu, čímž se sníží náklady na sčítání a pro statistiky budou elektronická data výhodnější. Omezí se tak i chybovost.

„Na papír může kdokoli napsat cokoli, třeba že je mu 190 let. Elektronický formulář je chytrý a upozorní, že člověk použil údaj, který je extrémní,“ informoval místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal. Formulář navíc odpovědi vyhodnocuje. Když člověk jako pohlaví uvede mužské, systém se ho už nezeptá, kolik porodil dětí.

Premiéra elektronického vyplňování přináší nové bezpečnostní prvky – každý bude mít pro Sčítání lidí, domů a bytů 2011 vygenerován PIN, jenž mu umožní vše přes internet vyplnit.

Zvýhodnění menšin

Další novinkou, která vyplynula ze spolupráce Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Českého statistcikého úřadu, je, že obec, kde se přihlásí minimálně deset procent obyvatel k příslušnosti k některé z národnostních menšin, zřídí podle zákona výbor pro národnostní menšiny. Jeho členy musí být zástupci přihlášených menšin.

„Výbor může rozhodovat i o vytvoření dvojjazyčných nápisů v obci a menšina bude mít právo na komunikaci s úřady ve svém jazyce,“ vysvětlil mluvčí projektu SLDB 2011 Ondřej Kubala. Podobně může vliv menšiny vzrůst i v kraji – pokud se k ní přihlásí alespoň pět procent obyvatelstva. Sčítacím komisařům někde pomohou i vyškolení romští asistenti.

Sčítání lidu, domů a bytů je ze zákona povinné pro zletilé fyzické i právnické osoby a týká se všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na území České republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt. Porušení příslušného ustanovení lze trestat pokutou do výše 10 tisíc korun.

Celkový rozpočet projektu je 2,48 miliardy korun. Poprvé se koná v jednotném termínu ve všech zemích Evropské unie.

Sčítání obyvatel není moderní vynález

„Sčítání lidí se objevilo jako nástroj poznání a řízení společnosti už před 4000 lety v Egyptě, před 2000 lety se praktikovalo v Číně, sčítal Čingischán i Osmanská říše,“ upozorňuje Stanislav Drápal. Na území dnešní České republiky probíhaly soupisy obyvatel od poloviny 12. století. Z roku 1605 známe soupis panství, stavů a lidí poddaných v Království českém, v roce 1654 vznikl soupis pro takzvanou Berní rulu.

Roku 1753 byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu které prováděla vrchnost a církevní úřady. Z první výsledku v roce 1754 vyplynulo, že na území dnešní České republiky žilo 3 miliony 800 tisíc obyvatel.

První sčítání lidu na základě vědeckých postupů se u nás uskutečnilo v roce 1869, kdy tu žilo 7 617 230 lidí.

Zatím poslední sčítání z roku 2001 ukázalo, že v České republice tehdy žilo 10 230 060 obyvatel. Kolik nás bude letos?