„Jde o záměr, který se cyklicky vrací už dlouhou řadu let. Pedagogové, studenti a část veřejnosti se staví za zachování obou gymnázií. Role města je v tomto směru nesmírně složitá. O případné optimalizaci jsme s radním Váchou už hovořili. Nyní oslovujeme ve spolupráci s našimi zastupiteli jednotlivé zastupitelské kluby a zároveň jsme svolali pracovní poradu – schůzku zastupitelů s radním Váchou,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Jednání zastupitelů, kterého se zúčastní krajský radní Vácha, je naplánováno na středu 17. března od 16 hodin. Pracovní setkání bude s ohledem na epidemiologickou situaci neveřejné, ale lze ho sledovat on-line.

„Jistě je řada otázek ohledně optimalizace, které by občané chtěli radnímu Váchovi položit. Zprostředkovaně jim to umožníme, stačí dotazy zaslat na e-mail mluvčí města eva.svehlova@pribram.eu,“ připomněl starosta.