"Směrnice známá pod zkratkou GDPR se týká ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Málokdo si zatím představí, o co se jedná. Jednou z povinností, které nové nařízení zavádí, je povinnost správců a zpracovatelů osobních údajů zřídit takzvanou funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. To se týká krajů, měst, obcí a některých právnických osob. Je to neuvěřitelný nesmysl,“ tvrdí Burian. 

Náklady na pověřence zatíží rozpočet

Co to v praxi podle senátorova výkladu znamená? „Pověřenec nesmí být pracovníkem obecního ani městského úřadu. Dosud nevíme, kdo ho vybere, ale platit ho budou muset i ty nejmenší obce,“ vysvětloval. „Podle průzkumu a nabídek, které mám k dispozici, to znamená, že náklady na tohoto ´specialistu´ mohou představovat měsíční částku od 20 do 40 tisíc korun, což znamená kolem půl milionu korun ročně. A může to být pochopitelně i víc,“ upozornil. Připomněl, že náklady navíc zvýší o výrazné částky pořízení nových programů a výpočetní techniky. „Stát zatím neavizuje, že by toto financoval,“ neumí si představit senátor, kde na všechno obce vezmou finanční prostředky.

Další paradox v legislativě

„Naprosto se mi nelíbí, že vedle běžného auditu hospodaření, na který jsou obce zvyklé, začne působit jakýsi pověřenec, aby kontroloval, co všechno především v dokumentech v elektronické podobě uvádíme,“ vysvětloval. Pokud úředník usoudí, že byla směrnice GDPR porušena, může dojít i k trestnímu stíhání,“ varoval.

„Kontrolovat systém digitalizace a správnosti zveřejňování má Úřad na ochranu osobních údajů ČR a za porušení ustanovení může být uložena pokuta až do deseti milionů korun,“ dodal s tím, že i nižší sankce mohou být pro menší obce těžko finančně stravitelné. „Kdo porušení bude posuzovat?“ položil spíš akademickou otázku a poukázal na paradox v legislativě: „Na jedné straně může obce sankcionovat podle GDPR pověřenec prakticky za cokoliv, a na druhé straně podle novely zákona o střetu zájmů, která má vstoupit v platnost od ledna 2018, bude mít kdokoliv přístup k majetkovým poměrům členů samospráv a jejich rodinných příslušníků.“ Zároveň připomněl, že podobným nesmyslem, který se podařilo ale před časem naštěstí změnit, byl zákon zakazující pod pokutou starostům gratulovat občanům k významným výročím, pokud o to sami předem nepožádali. „Vždyť my se voličům ze své práce zodpovídáme, proč nás tedy stát a Evropská unie dusí takovými nesmysly?“ dodal.

A přidal ještě další poznatek: „V České republice se ví o předpisu k ochraně osobních údajů při digitalizaci dat šest let. Žádná vláda včetně úřednické se od té doby tím nezabývala. Směrnice Evropské rady GDPR se k nám dostala vloni v dubnu, je v gesci ministerstva vnitra. Rok uvedené ministerstvo s dokumentem neudělalo vůbec nic. Podobně jako jiné obce jsme v Sedlčanech dostali v letošním roce dopis z 22. srpna s tím, že celý systém musíme mít zavedený do 25. května 2018!“ Upozornil, že od 26. května 2018 již může zahájit Úřad na ochranu osobních údajů kontrolu.

„Inicioval jsem v říjnu jednání našeho senátorského klubu s Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem na ochranu osobních údajů za účasti zástupce Svazu měst a obcí ČR. Já jsem s hrůzou zjistil, že my, starostové v terénu, do této chvíle pořádně nevíme, co máme udělat. Svaz měst a obcí, který se nám snaží pomáhat, bude podle příslibu koncem letošního a začátkem příštího roku organizovat semináře, aby byli starostové informováni, oč vůbec v praxi půjde,“ uzavřel.

Starosta Kamýku říká: Je třeba spojit síly

Svůj názor na směrnici GDPR nám sdělil Petr Halada, starosta Kamýku nad Vltavou. „Dobře si pamatuji na několik nařízení, která k nám dorazila z EU a zlaté české ministerské ručičky a hlavičky je svou tvořivostí dovedly k fantastické dokonalosti. Mám například na mysli zavedení bezdotykových baterií do školních kuchyní. A dnes být nemusí. Takže je potřeba spojit své síly a proti těmto nesmyslům se ohradit, a s Úřadem pro ochranu osobních údajů domluvit metodický postup, který se obcí a škol dotkne co nejméně. A samozřejmě tak již činíme.“

Novým strašákem je zavedení GDPR také pro obec Nechvalice, kde žije kolem 650 obyvatel. Její starosta Jiří Hejhal vyjádřil svůj nesouhlas krátce takto: „Malé obce by měly být od GDPR osvobozeny, na vesnici o sobě víme všechno, není co tajit. Bude pro nás představovat velikou finanční zátěž. Pověřenci bude muset navíc stejně vypracovat spoustu podkladů starosta a účetní.“

„Odborníci“ na zveřejňování a nezveřejňování

Petrovický starosta Petr Štěpánek uvedl, že sotva obce „rozdýchaly“ zákon o registru oznámení, který velí starostům, radním a zastupitelům, aby zveřejnili, jaký mají kde majetek, kolik si kde vydělají a jaké mají půjčky, přichází další absurdita ve formě GDPR. „Obce mají podle zákona o registru smluv, o zadávání veřejných zakázek, o svobodném přístupu k informacím a nově ještě o registru oznámení povinnost vše zveřejňovat. Poruší-li tuto povinnost, pak mohou být použity sankce, které významně postihnou toho, kdo pro pouhé lidské opomenutí nezveřejní cosi, na co se nikdy nikdo stejně nepodívá. A pak přijde nařízení, které nám zveřejňování zakáže a běda, jakmile se spleteme. A tak z obavy neúměrných postihů budeme ještě k tomu zaměstnávat ´odborníky´ na zveřejňování a na nezveřejňování? Jedná se o veřejné prostředky, které mohly být využity efektivně na rozvojových projektech, opravě silnic nebo na podporu spolků,“ sdělil Štěpánek s dodatkem, práci starosty vykonává sice rád, ale administrativní šikana ho neúměrně obtěžuje. 

Starosta Rožmitálu si nebral servítky

„Vůbec nevíme, kdo něco jako GDPR mohl vymyslet v době, kdy se Evropou potuluje na pět milionů migrantů, o kterých se toho mnohem neví. Cosi kolem GDPR asi vědí různé firmy, které nabízení jakousi analýzu za stovky tisíc korun a pak vedení agendy, zase za tisíce měsíčně, ale bez jakékoli odpovědnosti,“ nebral si servítky starosta Rožmitálu Josef Vondrášek.