Pokud se chce obyvatel Březnice a také v obcích pod správou mětského úřadu, dozvědět novinky z radnice, stačí zaslat sms zprávu a přihlásit se k odběru informací.
Město rozesílá touto formou registrovaným občanům důležité zprávy, které se jinde vyhlašují rozhlasem. Ten v Březnici není a když se zastupitelé zabývali problémem, jak lidem sdělit důležité informace vyhrál tento způsob služby.
Takzvaný SMS InfoKanál umožňují provozovat všichni mobilní operátoři a náklady plně hradí město. Služba začala fungovat za jednorázový poplatek 1000 korun a za dvě koruny za každou odeslanou zprávu.
„Máme s tím dobré zkušenosti, ale zatím je registrováno málo obyvatel,“ uvedla starostka Březnice Jana Krajmerová.
K odběru zpráv se přihlásilo zhruba 120 lidí. Kdyby jich bylo více, radnice by v programu vytvořila různé kategorie zpráv, kdy si lidé mohou kromě důležitých informací objednat i například typy na konání sportovních, společenských a dalších událostí ve městě.
„Zatím rozesíláme zprávy, kdy a kde například nepoteče z nějakých technických důvodů pitná voda a podobně. Lidé a pochopitelně i všichni zastupitelé obdrží sms zprávu o konání městského zastupitelstva,“ dodala Jana Krajmerová.