Sedlčanům zbývá zaplatit z úvěru, který na stavbu autobusového terminálu čerpalo, ještě 25 milionů korun. Ovšem kvůli krácení dotace a výpadku z daňových příjmů v souvislosti s koronavirem, tuto částku město nemá.

„Řešením je vzít si jiný úvěr, kterým splatíme tuto částku. Proto na zasedání zastupitelstva připravujeme návrh na přijetí úvěru ve výši 25 milionů korun, kterým uhradíme zbývající část z úvěru ve výši 61 milionů korun, který byl přijat na výstavu autobusového nádraží,“ vysvětlil sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.

Vedení města podalo proti rozhodnutí IROP námitku. „Podle nich došlo k výraznému navýšení ceny. S tím ale nesouhlasíme, protože jsme si na nárůst ceny nechali udělat posudek, podle kterého byl nárůst ceny do patnácti procent celkové ceny zakázky, což povoluje zákon o veřejných zakázkách.

Navíc kvůli ročnímu zdržení, ke němuž došlo čekáním na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, došlo k výraznému navýšení cen ve stavebnictví a dodavatel byl už schopen za vysoutěženou cenu stavbu realizovat,“ uvádí starosta města. Další možností pro město je v případě negativního rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ještě požádání o prominutí této sankce. „Pak ještě na toto rozhodnutí můžeme podat správní žalobu,“ říká Hölzel.

Důvodem navýšení nákladů bylo zpoždění začátku stavby

Důvodem zkrácení přislíbené dotace je, že se náklady na stavbu nového autobusového nádraží se kvůli komplikacím s výběrovým řízením vyšplhaly na částku kolem 60 milionu korun z původních 54 milionů.

„Příčinou zpoždění začátku stavby bylo dvojnásobné odvolání se jednoho z účastníků soutěže k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tím došlo k ročnímu odkladu a za tu dobu podražily některé stavební materiály, musel být vypracován nový dodatek ke smlouvě, který schválila rada města,“ připomněl sedlčanský starosta.

Při samotné stavbě pak došlo ještě k dalšímu navýšení ceny. Firma Sedlčany terminál, což bylo sdružení stavebních firem z Benešova a Roztok projekt dokončila do konce loňského října, ale plánovaná cena 61 milionu korun se navýšila na 63, 5 milionu. „Došlo k tomu z důvodu labilního podloží, kdy se muselo zvýšit štěrkové podloží,“ vysvětlil další změnu konečné ceny sedlčanský Miroslav Hölzel.

Město počítalo s tím, že větší část stavby bude hrazena z dotace, původně mělo město mít pouze osmimilionovou finanční spoluúčast a nakonec se částka vyšplhala změnou ceny na 16,5 milionu korun. Ovšem vzhledem k možnému krácení dotace bude nakonec finanční spoluúčast města ještě o něco vyšší.