Posádky oceňovaly, že kromě pastvy pro oči bylo postaráno i o jejich žaludky. Účastníci měli v ceně startovného zajištěn i oběd. Kromě dojezdu podle itineráře se posádky musely povinně zúčastnit lovení "rybiček" v místní kašně. Příjemným bonusem byl stín stromů a vyhrávání kapely.