Dříve Poradna města Příbrami, dnes sociální poradna pod Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, se stěhuje blíž do centra, a to na náměstí TGM do budovy bývalého soudu, v přízemí vpravo, kde dříve sídlila Farní charita Příbram.

„Sociální poradna vznikla pro občany Příbrami a blízkého okolí, je určena pro všechny osoby bez rozdílu věku. Služba je určena pro osoby v krizi, rodiny s dětmi, občany s dluhy, etnické menšiny, oběti trestné činnosti a domácího násilí a osoby bez přístřeší. Nabízí odborné sociální poradenství, psychologické služby a právní poradenství. Služby Sociální poradny jsou bezplatné, nestranné, anonymní a nezávislé," připomíná mluvčí příbramské radnice Pavlína Svobodová. Poradna na novém místě bude slavnostně otevřena v pondělí.

Na pracovníky poradny se lidé v tísni mohou obrátit osobně, telefonicky, dopisem či e-mailem.
Lidé také mohou využit pomoc terénních pracovníků, kteří pravidelně dochází například do azylového domu, do ubytoven a aktivně spolupracují s asistenty prevence kriminality. S problémy se mohou obrátit také na psycholožku.

Posláním této služby je poskytnout odbornou pomoc a podporu v rámci vytváření harmonického a zdravého rodinného prostředí pro rodiny s dětmi, které se dostaly do nepříznivé životní situace. Nabízí též odborné sociální poradenství, podporu a pomoc při komunikaci s úřady či institucemi, při nastavení hospodaření a vedení domácnosti, podporu při nácviku rodinných dovedností. Dále podporuje rodinu při návratu dítěte z ústavní výchovy.

BEZPLATNÉ SLUŽBY 
A DISKRÉTNOST

Základními pravidly pro poskytování poradenských služeb je bezplatnost, profesionalita, nestrannost, nezávislost a diskrétnost a interdisciplinární přístup.

O bezplatné služby je v poradně města Příbrami především zájem mezi sociálně slabšími občany, kteří nemohou využívat placené služby, zejména služby advokátních kanceláří nebo jiných specializovaných pracovišť.