Co se loni podařilo v obci vybudovat a které akce se přehouply do letošního roku?
Byla dokončena rekonstrukce zahrady v mateřské škole, která byla spolufinancována dotací z Operačního programu Životní prostředí. Těšíme se na jaro, kdy počátkem května by mělo dojít ke slavnostnímu otevření. Dále se podařilo upravit z bývalých ordinací dva bezbariérové byty, které čekají na kolaudaci a budou přiděleny osobám, které jsou znevýhodněny pohybově nebo věkem. Na tuto akci čerpala obec dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení. Kromě uvedených akcí jsem měl osobně radost a oddechl si po dokončení poměrně velké investiční akce, kterou byla rekonstrukce tělocvičny při základní škole. Po zateplení školy to byla opět akce, která narušila část školního roku, ale opět jí pedagogický sbor i žáci zvládli na výbornou. Starosta obce Pavel Nekl měl v loňském roce na starosti rozsáhlý projekt, kterým bylo dokončení intenzifikace ČOV Milín, uskutečněný za přispění dotací z kraje.

Už víte, jak bude vypadat nová sokolovna a kdy se začne s výstavbou?  close Po požáru bývalé sokolovny s restaurací v Milíně. zoom_in
Obnova sokolovny je stále pro zastupitelstvo velkou otázkou. Rozpočet na její výstavbu se pohybuje v rozsahu 40 až 55 milionů korun. To podle rozsahu výstavby, co se týče kapacity i nabízených služeb. Počátkem února tohoto roku byla podána žádost o dotaci z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace by mohla činit maximálně 20 milionů korun. I v případě obdržení dotace je na zvážení zastupitelů, zda si to může obec ze svého rozpočtu dovolit doinvestovat. Otázkou je, zda je to priorita pro občany. Zvláště když je nově opravena tělocvična při základní škole a společenské akce typu plesů a zábav se začaly odehrávat v soukromém restauračním zařízení.

Jak se obec vypořádala s obsazením volné zubní ordinace?
Do nových prostor přestěhovaná zubní ordinace MUDr. Hasmannové, funguje bez problémů. Problémem bylo využití dalších upravených prostor, původně určených pro nemocnicí slíbeného dětského lékaře. Prostory byly pronajaty nejednohlasným rozhodnutím zastupitelstva pro účely fyzioterapie a činnosti, při kterých je porušována integrita kůže.

Co nyní v obci podle mínění radnice schází?
V Milíně ubývají zdravotnická zařízení a služby. Už byla zmíněna ta skutečnost, že nebude obsazen obvod dětského lékaře. V loňském roce skončila lékárna. S problémem úbytku kupní síly se potýkají živnostníci. Je to dáno blízkostí Příbrami, s její nesrovnatelně vyšší nabídkou služeb a obchodů. A dále tím, že většina obyvatel je zaměstnána mimo Milín a nákupy i využití služeb řeší většinou při cestě ze zaměstnání. Jedná se o ekonomicko – sociální trend, který bohužel vedení obce neovlivní.

S jakým rozpočtem si letos musí Milín vystačit?
Rozpočet na rok 2016 byl sestaven a schválen v prosinci loňského roku jako přebytkový. Na příjmové straně je rozpočtována částka ve výši 43 milionů na výdajové prozatím 35 milionů korun. Zastupitelstvo si ponechává velkou rezervu na rozsáhlejší investice typu obnova sokolovny, zateplování bytových domů nebo rozsáhlé opravy komunikací. O těchto záležitostech bude rozhodnuto s přihlédnutím k možnému dotačnímu spolufinancování. Počátkem roku byly podány žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje na opravu kaple v Konětopech a na rekonstrukce části místních komunikací.