V rámci soutěže Zkoušky dovedností se studenti sešli v areálu školy, kde si prošli přípravami na praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů. „Po ranním testu praktických úloh maturanti absolvovali poznávání rostlin, plodů, semen a průmyslových hnojiv. Dále si procvičili základní zootechnické dovednosti, spočítali příklad z ekonomiky a na závěr si vyzkoušeli svoji zručnost a dovednost v ovládání traktoru s přívěsem, spojenou s poznáváním strojních součástí,“ uvedl Ladislav Pivoňka, učitel odborných předmětů.

Z přípravy na advent v Příbrami.
V Příbrami se oslavy zahájení adventu omezí, v Dobříši nic rušit nechtějí

Uspokojivých výsledků dosáhla většina maturantů, nejlepším z nich byla studentka Lenka Štochlová. „Uvedenou akci můžeme hodnotit kladně, neboť svůj účel rozhodně splnila. Žáci zjistili, kde budou muset ještě přidat ve své přípravě, a my učitelé jsme získali cenné informace o tom, na co se s žáky zaměřit při přípravě k maturitní zkoušce,“ dodal Pivoňka ke dni praktické maturity nanečisto.