Radnice totiž počítá s jejím napojením na stávající bioplynku. Od vytápění haly odpadním teplem si slibuje nízké provozní náklady. Předností lokality je také dostatečně velké parkoviště pro osobní automobily.

Výstavbu haly chtějí Petrovičtí zahájit v příštím roce. Náklady by neměly přesáhnout třináct milionů korun. To je jedna z podmínek, kterou odsouhlasilo mimořádně svolané zastupitelstvo. Termín, dokdy musí podat žádost o dotaci končí již 15. srpna.

„Proto bylo nutné urychleně jednat. Dotace může dosáhnout až šedesát procent uznatelných nákladů,“ vysvětlil petrovický starosta Petr Štěpánek.

Aby spolufinancování této akce bylo pro obec co možná nejméně finančně zatěžující, odešle Štěpánek ještě žádost o dotaci na Středočeský kraj. Domnívá se, že by mohl dosáhnout na peníze z Fondu obnovy venkova.

Starosta na jednání informoval zastupitele, jak by měla hala vypadat. „Využijeme ji na více sportů. Součástí bude i sauna pro regeneraci sportovců. Všechny prostory budou bezbariérové,“ upřesnil. O využití nemá obavy. Projevily o ni zájem kromě sportovců z Petrovic také ti z Kamýku, Krásné Hory a Počepic. Uvítaly by ji i děti z obou petrovických mateřských škol.

Marie Břeňová