Od příštího roku se měl například poplatek za rozvod zvýšit z jedné tisícovky rovnou na tři. Novela se měla mimo jiné také dotknout sporů o výživné nebo řízení o společném jmění manželů.

Občanskoprávní spor by vyšel dráž Petru z Příbrami, která kdysi půjčila své přítelkyni v nouzi dvacet tisíc korun. Dva roky už se snaží své peníze dostat zpět, ale bezvýsledně. Nyní se chystá dát věc k soudu. „Nikdy by mě nenapadlo, že to budu muset řešit takhle. To už je poslední šance, jak své peníze dostat,“ lituje Petra. Žaloba na zaplacení pohledávky přijde Petru na poplatek 800 korun. Ten, kdo prohraje, zaplatí v tomto případě soudu 10 700 korun.

Podle návrhu by měli lidé od ledna 2011 platit za zahájení soudního řízení, ve kterém se jedná o nižší než pětadvacetitisícovou finanční částku, 1000 korun. Nyní stále platí částka 600 korun za spory do 15 tisíc korun.

Zdražení soudních poplatků by podle mluvčího příbramského soudu Miloslava Boudníka bylo zcela na místě, i když jak sám uvedl: „Soudní poplatky jsou příjmem státního rozpočtu a náklady na chod soudu jsou výdaji státního rozpočtu, které spolu nijak nesouvisí. Výše vybraných poplatků se nepromítá v tom, jakou částku soud na svůj provoz z rozpočtu dostane.“ Příliv větších peněz do státní kasy by totiž mohl zvýšit naději na potřebné vybavení soudních budov. Většina soudů stále bojuje s nedostatkem peněz.

„Obtíže příbramského soudu jsou obdobné jako u ostatních. Je to nedostatek finančních prostředků na platy a další výdaje. Na rozdíl od většiny pražských soudů se nepotýkáme s nedostatkem administrativního aparátu,“ doplnil Miloslav Boudník.