Do letošního osmého ročníku výtvarné soutěže, kde nosné téma bylo „Kde hrozí nebezpečí požáru“ se přihlásilo 22 MŠ a ZŠ ze tří okresů – Příbram, Benešov, Beroun.

Porota složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže a dvou pracovnic Knihovny Jana Drdy provedla vyhodnocení 9. června. Vybírala celkem z 273 výtvarných děl, nejvíce jich bylo ve třetí kategorii, to jsou žáci 3, 4. a 5. tříd základních škol. Porota přihlížela k tomu, aby výtvarné práce odpovídaly zadanému tématu. Sympatické byly také některé básnické pokusy.

Všechny oceněné práce budou vystaveny po prázdninách v Knihovně Jana Drdy na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami a trojrozměrná díla v dětském oddělení této knihovny na 7. ZŠ ve Školní ulici, Příbram VIII.

Vyhodnoceno bylo celkem 22 jednotlivců a jeden kolektiv. Pro ocenění si dětí přijely se svými učiteli, rodiči, prarodiči a sourozenci. Ceny do soutěže poskytlo krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v Kladně a Zdravotní pojišťovna MV ČR, pobočka Praha.

mjr. Bc. Irena Dvořáková, ÚO HZS Příbram